Počátky národního písemnictví do 10. století

Počátky naší národní literatury
- literatura staroslověnská a latinsky psaná
Cyrilometodějská mise - 863 - Příchod Cyrila a Metoděje z Bizanské říše, vytvořili slovanské písmo Hlaholici, slovanským jazykem se stala staroslověnština
Tvorba ve staroslověnštině - vytvořena z nářečí lidu v okolí Soluně přeloženém do staroslověnštiny
Proglas - předmluva k evangeliu (Bibli), psaná ve verších, právo člověka na mateřský jazyk bohoslužebný, základ písma vzán z malé řecké abecedy (nářečí Bulharsko-Makedonské), pravděpodobným autorem je Cyril nebo Pres-byter Bulharský
Legenda - typický literární útvar středověku, vyprávění o životě svatých
Život Konstantinův, Život Metodějův - (Panonské legendy), autoři těchto legend jsou žáci Konstantina a Metoděje, základní myšlenky: každý by se měl vzdělávat ve svém mateřském jazyce, jeho učitelé by měli šířit víru zdarma, protože kdo chce, tomu Bůh pomůže. Obě legendy obsahují životní dílo bratří, navzájem se doplňují, liší se ve způsobu psaní, autorem nebyl jeden člověk
Staroslověnština - rozvíjí se jako jazyk (obohacení slovní zásoby, ...). Rozvoj staroslověnské literatury končí na Velké Moravě po Metodějově smrti - 885 => jeho žáci vyhnáni ze země, koncem 10. století se žáci ukrývají na Sázavském klášteře založeným opatem Prokopem.

10. století - vývoj českého jazyka
11. - 12. století - Český stát se stává významným v Evropě, plně se vyvinul český jazyk
1306 - vymírají přemyslovci

Hodnocení referátu Počátky národního písemnictví do 10. století

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  23. prosinec 2007
  3 562×
  190 slov

Komentáře k referátu Počátky národního písemnictví do 10. století