Antonín Chittussi

Malíř Antonín Chittussi se narodil 1.12.1847 v Ronově nad Doubravkou a zemřel 1.5.1891 v Praze.

Od roku 1866 studoval na pražské Akademii u A. Lhoty a M. Tenkvalda. V letech 1868-1869 pak v Mnichově u Anschütze, potom ve Vídni. V roce 1874 se na pražskou Akademii vrátil, ale po Woltmannově aféře byl vyloučen. V roce 1872 podnikl studijní cestu po Maďarsku. Poprvé vystoupil v Praze roku 1876 a roku 1877 na výstavách Krasoumné jednoty, Umělecké besedy a v Lehmannově salónu. V roce 1878 narukoval jako vojín do Bosny. Na jaře 1879 odjel na studijní pobyt do Paříže, kde vystavoval. První souborná výstava byla v roce 1885 v Praze. Posmrtná výstava se konala v roce 1892 též v Praze. Teprve pak se stalo jeho dílo známějším.

Chittussi dlouho nenalézal svoji uměleckou cestu. Z jeho ranné tvorby jsou osobitější jen některé motivy z maďarské cesty. Po nuceném odchodu z akademie, který mu získal cenné přátelství J. Zeyera, J.V. Sládka, J. Vrchlického a dalších, se začal víc zabývat krajinou, ale první skutečně zdařilé krajinářské dílo namaloval až v roce 1878: obraz Z Trojského ostrova. Jeho tvorba se rozvinula zejména v Paříži, kam v roce 1879 odjel, aby si našel své vzory v malbě barbizonských, podle jejichž příkladu odešel malovat do Fontainbleu (Z Barbizonského lesa, 1879). Sbližoval se postupně s dílem Daubignyho, ale všímal si i umění Coronova. Chittussi se stal mistrem plenérové krajiny, citlivým malířem přírodní nálady. Obrazy Údolí Doubravky a Z Českomoravské vysočiny naznačují, že pokračoval v odkazu Kosárkově. Také ve Francii maloval velké a velkoryse pojaté záběry z povodí Seiny (Seina u Suresnes, 1883), ale největší malířskou odvahu i svěžest mají jeho obrazy menších rozměrů, malované spěšně jako malířské náčrty (Nábřeží u Seiny, Z okolí Paříže, Pískové lomy). Po návratu domů se jeho malba zklidnila a barevně ztlumila, ale její vroucnost a básnivost stoupala v motivech jihočeských rybníků (Lásenický rybník, Kapří rybník u Třeboně, Rybník ze Železných hor), nebo v obrazech z Českomoravské vrchoviny, již snad nejvíc miloval (Údolí Jihlavky u Petrovic na Moravě).

Hodnocení referátu Antonín Chittussi

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. leden 2008
  6 318×
  339 slov

Komentáře k referátu Antonín Chittussi