Mužské řády, Univerzity

Mužské řády

Rytířské řády

 • Teutoni – řád německých rytířů
  • Benátky -> Uhry -> Polsko
  • od Fridricha II právo uzurpovat úz. ve V Evr.
  • sloučení s livonskými a mečovými rytíři -> řádový stát
  • 1242 – poraženi Alexandrem Něvským, 14. st. – rozmach, 1410 – bitva u Grünwaldu (konec rozmachu), 1809 – zrušení Napoleonem
  • obnoven (sídlo ve Vídni)
  • Bouzov, Sovinec, kostel Panny M. v Opavě
 • Johanité – Maltézští rytíři – řád rytířů z ostr. Rhodos a Malta
  • patronem Jan Křtitel
  • celibát, poslušnost, obrana Jeruz., ochrana věřících, pomoc potřebným
  • rytíři, kněží, ošetřovatelé
 • Templáři
  • klaněli se Bofametovi (Mohamedovi)
  • líbali vousatou hlavu, vlastnili Sv. grál i Archu úmluvy, na pečeti 2 jezdci na 1 koni

Žebravé řády

 • Františkáni
 • Kapucíni
 • Minorité
 • Dominikáni
  • veritas, contemplata aliis tradere
  • 3 cesty: Dominikova (kázání), profesor (Tomáš Akvinský), charita (Kateřina Sienská)
 • Karmelitáni
 • Augustiniáni poustevníci

Křížové řády

 • Řád křižovníků s červenou hvězdou
 • Řád křižovníků s červeným srdcem

Řeholní kanovníci

 • Premonstráti
 • Augustiniáni
 • Eremité

Mnišské řády

 • Benediktini
 • Cisterciáci
 • Trapisté

Klerické řády

 • Jezuité
 • Piaristé
 • Pasionisté

Mužské kongregace

 • Petríni
 • Saletíni
 • Rademptonisté
 • Oratoriáni
 • Verbisté

Univerzity

 • 862 – 1. uni., v Cařihradu, zal. Michael III
 • 869 – 2. uni., Al-Azzhar v Káhiře
 • 1088 (1119) – 1. v Evr., v Boloně
 • 1150 – uni. v Paříži, Sorbonna, nezávislá na papeži
 • 1167 – Oxford, 1209 – Cambridge, 1134 – Salamanca, 1348 – Praha, 1364 – Kraków, 1365 – Vídeň, 1477 – Uppsala
 • v čele univerzitní rektor
 • v čele fakult děkani
 • velký kancléř je arcibiskup
 • UK za Karla IV 4 fakulty: artistická (filosofická), právní, medicína, teologická
 • 7 svobodných umění: gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie, hudba
 • Anselm z Canterbury – víra, rozum, zjevení, přirozené poznání
 • Petr Ablard – metoda disputace
 • Albert Veliký, Tomáš Akvinský
 • Petr Lombardský – 6 hříchů proti Duchu Svatému
 • Bonaventura

Hodnocení referátu Mužské řády, Univerzity

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. červen 2019
  1 155×
  284 slov

Komentáře k referátu Mužské řády, Univerzity