Aplikace státoprávní teorie v ČR

(ústavní právo v ČR)

Ústavní právo:

 • upravuje:
  • uspořádání státu
  • rozdělení a výkon státní moci
  • základní práva a svobody občanů
 • prameny ústavního práva
  • = ústava a ústavní zákony - odlišují se:
   • formou - „ústavní zákony“
   • zákonodárným postupem - vyžaduje se kvalifikovaná většina - 3/5

Ústava

Ústavy demokratických právních států stanovují:

 1. typ státu + charakteristiku státního zřízení
 2. nejvyšší orgány státní moci rozdělení státní moci
 3. základní práva a svobody občanů

Ústavní právo a ústava ČR

Ústava ČR

Obsahuje preambuli (=úvodní prohlášení) a 113 článků rozdělených do 8 hlav:

 1. Základní ustanovení
 2. Moc zákonodárná
  • Poslanecká sněmovna - 200 poslanců, voleni na 4 roky podle poměrného zastoupení, pasivní volební právo: 21
  • Senát - 81 senátorů, voleni na 6 let, 1/3 se mění každé 2 roky (zaručuje politickou kontinuitu), voleni podle většinového volebního systému, pasivní volební právo: 40 let
 3. Moc výkonná
  • Vláda
  • Prezident - pravomoci - suverénní - právo suspensivního veta X kontrasignační
 4. Moc soudní
  • Ústavní soud - Brno - Pavel Rychetský
  • Nejvyšší soud - Brno - Iva Brožová
   •  vrchní soudy
   •  krajské soudy
   •  okresní soudy
  • Nejvyšší správní soud
  • - soudci - soudce Ústavního soudu
  • - soudcem
 5. Nejvyšší kontrolní úřad
  • Praha
 6. Česká národní banka
  • ústřední banka státu (Praha)
 7. Územní samospráva
  • obce (nižší územně správní celky) - extravilán, intravilán
  • kraje (vyšší územně správní celky) - 13 + Praha
 8. Přechodná a závěrečná ustanovení

Listina základních práv a svobod

základní práva:

 1. Právo na život
 2. Právo na osobní svobodu
 3. Právo vlastnit a dědit majetek
 4. Právo svobodně se sdružovat
 5. Hospodářská a sociální práva
 6. Právo na vzdělání
 7. Právo národnostních menšin
 8. Právo na soudní a právní pomoc
 9. Právo na příznivé životní prostředí
 10. Právo volit

Hodnocení referátu Aplikace státoprávní teorie v ČR

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. červenec 2017
  1 705×
  242 slov

Komentáře k referátu Aplikace státoprávní teorie v ČR

smradlavej parek