Elektronika a robotika

Civilizace na konci 20.a na počátku 21.století zaznamenala obrovský pokrok.Na tomto nebývalém vzestupu se z velké části podílí rozvoj elektroniky, která nás v dnešní době obklopuje a setkáváme se s ní každý den ve školách,obchodech, na úřadech i v domácnostech.

Protože mě elektronika zajímá,chtěl bych její základy a podstatu přiblížit i ostatním.Základní otázka zní - co to vlastně je ¨elektronika? Je to vědní obor zabývající se studiem a praktickým využitím pohybů elektronů ve vakuu,v plynech a v polovodičích.V elektronice rozlišujeme tři základní druhy materiálů :

1.vodiče(např.:kovy a voda), 2.polovodiče(např.:křemík,uhlík) a 3.izolanty(např.:plasty, gumy).

Vlastnosti vodičů a izolantů jsou známé,proto bych se zmínil hlavně o polovodičích.Jsou to látky,které mají větší měrný elektronický odpor než vodiče a menší,než izolanty.

Dalším důležitým úkolem tohoto oboru je využití vlastností elektromagnetického pole a uspořádání hmoty k přenosu,zpracování a uchování informací.Tyto vlastnosti jsou využívány v každém počítači.

Důležitou částí elektroniky je i robotika.Proto bych se chtěl zmínit i o robotech,kteří pomalu začínají nahrazovat člověka tam,kde je lidský organizmus ohrožen,nebo je lidská činnost úplně nemožná.Lidstvo již odedávna fascinovala myšlenka umělé inteligence,ale teprve v nedávné době se vědci dali správným směrem.Správný robot by se měl pohybovat intuitivně a hlavně bez naší pomoci.Však navrhnout a vyrobit takového robota je velmi složité.Slovo robot bylo poprvé použito v dramatu RUR od Karla Čapka.(Rossum,s Universal Robots).Robot je automatické zařízení,schopné přjímat,zpracovávat a vyhodnocovat podněty a dále na ně reagovat bez zásahu člověka.

Toto jsou však velice složité stroje.I amatér,který se elektronikou zabývá může vyrobit mnoho zajímavých a potřebných věcí,které jsou použitelné v běžném životě. Namátkou vyjmenuji ty,jež zaujaly mě -vypínač světla ovládaný zvukem,odmrazovač zámků dveří aut,hledač klíčů ovládaný zvukem, autoalarm nebo bezdrátový mikrofon.

Elektronika v naší republice zatím není na takové úrovni,aby mohla konkurovat ve světě.Vývoj v západních zemích šel v minulosti kupředu daleko rychleji,než u nás.Tuto mezeru musíme nyní vyplnit.Není to úkol pro jednu generaci,ale pokud se budeme chtít ve světě prosadit,musíme jejich technologie rychle dohnat

Hodnocení referátu Elektronika a robotika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. květen 2008
  7 399×
  362 slov

Komentáře k referátu Elektronika a robotika