Frézování, dělící hlava

DĚLÍCÍ HLAVA

Dělící hlava je zařízení používané ve strojírenství při zhotovování nástrojů, které se na jejím rozsahu při frézování velkou měrou podílejí, např. ozubená kola, čtyřhrany nebo šestihrany apod.

Dělící hlava se stává z tělesa – obyčejně odlitku – ve kterém je umístěn šnekový pohon – jednochodý šnek se šnekovým kolem, obyčejně se 40 zuby. Kromě toho nachází se na šnekovém hřídeli dělící nebo děrovaná deska a dělící klika s pérovaným kolíkem.

Do výstroje patří i výměnné děrovací kotouče, bývají obyčejně ve třech provedeních, a to:
1. s 15, 16, 17, 18, 19 a 20ti otvory
2. s 21, 23, 27, 29, 31, 39ti otvory
3. s 37, 39, 41, 43, 47, 49ti otvory

Při jedné otáčce dělící kliky se otočí šnek jen jednou. Protože šnek je jednochodý, pak se šnekové kolo otočí pouze o 1 zub – při 40 zubech šnekového kola, tedy o 1/40 svého obvodu. Při 40 otáčkách dělící kliky se tedy kolo otočí celé a tím také upnutý nástroj.

Na tělese děrované desky jsou pomocí čepu pevné dělící desky umístěny rozdílné rovnoměrně rozdělené otvory, do nichž při dělení zapadne kolík kliky.
Přímé dělení se dosáhne pomocí dělící desky, která je pevně umístěna na hřídeli dělící hlavy. Při zvoleném nastavení jistí kolík v dělící desce odpovídající otvor v děrovaném kotouči.

Nepřímé dělení – mezi otáčkami dělící kliky (nk) počtem zubů šnekového kola (40) a počtem např. drážek nářadí (z) nastane poměr:
nk = 40
z

Při zhotovení např. čtverhranu musí udělat klika 40/4 = 10 otáček. Při zhotovení šestihranu 40/6 = 6 2/3 otáčky. Nejdříve se provede 6 plných otáček, abychom provedli 2/3 otáčky, zvolí se dělící kotouč, jehož počet otvorů je dělitelný 3, např. 15 = 2/3 z 15 = > 10. Klika, jejíž kolík je zajištěn v desce 15 se tedy o 10 otvorů na desce 15 posune. Při použití desky 18 se posun provede o 12, při desce 21 o 14 otvorů.
Při zhotovení frézy o 12 zubech je pak vztah:
n = 40/12 = 3
4/12 = 3 1/3 – při volbě desky se zvolí dělící deska 18 – pak 1/3 z 18 = > 6. Proto jsou nutné pro každou drážku 3 plné otáčky a klika navíc se musí posunout o 6 otvorů na desce 18.

Použitá literatura: Fachkunde „Kraftfahrzeuge

FRÉZOVÁNÍ DĚLÍCÍM ZPŮSOBEM

Používá se při frézování přímých a šroubových drážek na válcových, kuželových a čelních plochách, např. výrobě výstružníků, vrtáků, závitníků, ozubených kol.

Přímé dělení. Při malém počtu roztečí stačí jednoduchý dělicí přístroj. Obrobek je upnut mezi hroty dělící hlavy a koníku. Na dělicím vřetenu je nasazen dělicí kotouč obvykle se dvaceti čtyřmi dírami, které umožňují dělení na 24, 12, 8, 6, 4, 3 a 2 díly. Při pootáčení se dělicí kotouč zajišťuje západkou.

Jednoduché nepřímé dělení se používá na velký počet různých roztečí. Pootočení obrobku upnutého např. v univerzálním sklíčidle je nepřímé šnekovým převodem 1 : 40. Dělící klika, kterou se ručně otáčí šnek, je osově posuvná. Je na ní kolík, kterým se nastavuje rozteč na dělicím kotouči. K dělicí hlavě patří sada dělicích kotoučů s různým počtem děr na roztečné kružnici. Dělení usnadňují ramena, neboť odpadá pracné počítání děr. Obvyklý počet děr na roztečných kružnicích bývá: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49. Otáčky kliky

nk = 40
z

kde z je počet vyráběných kusů.

Diferenciální dělení se používá tam, kde se nevystačí s nepřímým dělením (tj. při velkých prvočíslech). Provádí se na univerzálních dělicích přístrojích. Podstatou tohoto dělení je, že dělicí klikou dělíme na větší nebo menší počet dílů, než je třeba, a takto vzniklý rozdíl (diference) se vyrovná otáčením dělicího kotouče. Pootočení dělicího kotouče v kladném nebo opačném smyslu je umožněno vloženými, výměnnými koly, jejichž počty zubů se zjišťují výpočtem:

nk = 40 – i = > i = 40 - nk . z
z

přičemž převodový poměr i = z1 z3 /z2 z4

Řezné podmínky pro frézování frézovacími hlavami s destičkami SK:

Obráběný materiál Hrubování Na čisto *)
sz (mm) v (m . min-1) sz (mm) v (m . min-1)
Ocel do 700 MPa 0,10 až 0,30 198 až 150 0,06 252 až 180
Legovaná ocel do 800 MPa 0,008 až 0,20 150 až 120 0,06 180 až 150
Legovaná ocel do 1 000 MPa 0,06 až 0,15 99 až 75 0,06 120 až 102
Litina 0,15 až 0,40 150 až 120 0,06 198 až 150

*) Ra = 3,2 Použitá literatura: Učebnice strojírenské technologie

Hodnocení referátu Frézování, dělící hlava

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. srpen 2007
  6 614×
  719 slov

Komentáře k referátu Frézování, dělící hlava