Maglev

 • Maglev – nejrychlejší, nejmodernější a nejdražší druh kolejové dopravy
 • Maglev = transrapid
 • Vlak se pohybuje na tzv. magnetickém polštáři, který vytváří supravodivé magnety, zabudované ve vlaku i na trati
 • Místo kol speciální systém magnetů a lineárních motorů ( lineární motor – druh motoru, který vykonává posuvný pohyb)
 • Pohyb několik centimetrů nad kolejnicí
 • V Evropě 5 cm, a v Japonsku kvůli geologickým podmínkám 10 cm
 • V Japonsku je totiž měkká půda – stavitelé museli zabudovat speciální spoje, které je možné nastavovat podle aktuálního sesedání půdy
 • Musejí být z bezpečnostních důvodů stavěny na mostech, nebo tunelech – což jejich cenu také zvyšuje
 • Rychlost je teoreticky omezená, nejvyšší rychlost 581 km/h,byla zaznamenána v roce 2005 a to Japonci – v praxi je však omezená spotřebou energie a aerodynamickým odporem – tento problém se snažila vyřešit společnost Swissmetro, která navrhla provozovat dráhu v tunelech zbavených hranic, až k hranici vakua
 • Velmi úsporný – žádné výfukové plyny, méně náročný na údržbu, spotřeba méně energie při přepravě cestujících (5x méně, než letadlo)

Vznik maglevu

 • Německý systém vytvořený v roce 1970 a provozován na několika zkušebních tratích např. v Dolním Sasku
 • V letech 1984-1991 byla v Berlíně vytvořena městská dráha M-Bahn, avšak byla velmi náročná. Konstruktéři museli vzít například v úvahu drobné deformace, smršťování a rozpínání vlivem teploty na betonových nosnících.
 • Od roku 1996 je vlak JR- Maglev zkušebně provozován na trati v prefektuře Jamanaš (ostrov Honšů)
 • Pravidelný provoz v této době je v Číně v Šanghaji, kde je veden jako příměstská dráha mezi městem a letištěm
 • První evropský projekt oznámilo Bavorsko v roce 2007. Transrapid měl být veden mezi Mnichovem a letištěm, avšak v roce 2008 byl projekt kvůli financím zastaven. Z původních 1,8 mil. Eur se projekt vyšplhal na 3,4 mil.Eur
 • V budoucnu se chtějí vytvořit další dráhy např. Tokio – Osaka – v roce 2027

Magnetická levitace

 • Vznášení vlaků nad kolejnicemi je způsobeno odpudivou a přitažlivou silou elektromagnetů – tz. Že se vznáší ve vzduchu pomocí magnetů
 • Pokud jsou oba dva předměty (tedy magnet a předmět) nabity kladně nebo záporně, pak se navzájem odpuzují
 • Magnetický podklad pak musí být položen nebo zasazen v zemi a předmět umístěn nad něj, pak tedy odpudivá síla překoná gravitační sílu a předmět bude levitovat ve vzduchu.
 • Jsou dva druhy elektromagnetů – klasické a elektromagnety se supravodivou cívkou
 • Supravodivost = materiál, který neklade žádný odpor průchodu el.proudu, a vypuzuje ze svého objemu magnetické siločáry = čímž odpuzuje vnější magnetické pole a vytváří si kolem sebe velmi silné magnetické pole – pomocí kapalného dusíku

Hodnocení referátu Maglev

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. únor 2019
  2 062×
  418 slov

Komentáře k referátu Maglev