Itálie

Úvod
Itálie je zemí, která má po Řecku nejdelší evropskou historii. Na druhé straně její novodobé sjednocení proběhlo relativně nedávno. Dlouhé a bohaté dějiny zanechaly po celé zemi nevídané množství památek od římských zřícenin a soch, přes středověké hrady, po velkolepé renesanční stavby a mistrovská díla řady světových malířů a sochařů.

Přírodní poměry
Itálie je středomořský stát v jižní Evropě, jehož větší část leží na Apeninském poloostrově. Velkým obloukem Alp hraničí od severozápadu k severovýchodu s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Má velmi dlouhé pobřeží, které na západě začíná Janovským zálivem Ligurského moře. To je průlivem mezi pevninou, ostrovem Elbou a francouzskou Korsikou spojeno s rozsáhlým Tyrhénským mořem omývajícím na jihu Sicílii a na západě Sardinii.

Historie
Dějiny Itálie jsou spojeny především s existencí Římského impéria, které mělo na Apeninském poloostrově své centrum a ovládalo odsud celé Středomoří. Po rozpadu Říma se území Apeninského poloostrova rozpadlo na řadu státních útvarů, jejichž hranice se často měnily, stejně jako vliv jiných států Významné postavení v ekonomické sféře získaly především kupecké republiky (Benátky, Janov). K centralizaci malých italských států významně napomohly události v napoleonské Francii, která po dlouhých staletích znovu sjednotila sever poloostrova v rámci Italské republiky (později království). Přestože po Vídeňském kongrese byl Apeninský poloostrov rozdělen na více než deset státních útvarů, ideje na sjednocení všech Italů nezanikly. Úlohu sjednotitele převzalo Sardinské království, v němž vládla savojská dynastie sídlící v Piemontu. K vyhlášení jednotné Italské republiky došlo roku 1861. O devět let později bylo k Itálii připojeno i celé území tzv. Církevního státu, v němž sídlil papež. Ten opět získal státní suverenitu nad malým územím uvnitř Říma, Vatikán v roce 1929. Bylo to v době vlády fašistické diktatury Benita Mussoliniho. Po válce byla monarchie zrušena. Itálie je parlamentní republikou od roku 1946. Je členskou zemí EU, Rady Evropy, NATO, OECD.

Průmysl
Elektřina se vyrábí hlavně z vodních zdrojů. Moderní hutní závody jsou v přístavech Taranto, Piombino, starší centra najdeme v Torinu a Milanu (vyrábějí hlavně plechy pro auta).Strojírenství je hlavní průmyslový obor, vévodí mu především automobilový průmysl. Ten reprezentuje hlavně firma FIAT (Torino), která vyrábí 4/5 aut. Z ostatních středisek: Milano (firma Alfa Romeo), Neapol (Alfa Sud), dále jsou známé firmy Ferrari, Lancia, Maseratti. Nákladní automobily vyrábí západoevropské Iveco. V Janově jsou loděnice Voltri, další jsou v Livornu, Neapoli a Tarantu. Itálie vyrábí i letadla, motocykly a skútry (firmy Cagiva, Aprilia, Ducati, MV Agusta), a kola. Důležitým odvětvím je i elektrotechnika a kancelářská technika firmy Olivetti v městě Ivrea (severně od Torina), spotřební elektroniku (pračky, myčky, ledničky) vyrábějí firmy Zanussi, Candy, Dé Longhi, Ardo. V chemickém průmyslu je na prvním místě petrochemie rozmístěná v přístavech (monopoly ENI, AGIP) Janov, Terst a Brindisi. Základní chemie je oborem firem Montedison, Snia Viscosa - Milano, Torino, kaučuk se vyrábí v Ravenně, v Milanu sídlí gumárenský koncern Pirelli. Exportní je i textilní průmysl, centrum je v Trevisu (firma Benetton). Ve světě známá je i módní firma Versace či Diesel - jeans).

Kožedělný průmysl má největší středisko ve Varese - obuv). Sklářský průmysl je znám z Murana a v Pise. Potravinářský průmysl vyrábí klasické italské těstoviny (výrobci Parmalat, Barilla), cukrovinky (firma Ferrero 2. v Evropě za firmou Nestlé) a víno (2. na světě).
V zemi jsou významní výrobci sportovních potřeb (Fila, Diadora, San Marco, Sergio Tachini, Nordica, Lange, Koflach). Specialitou italského průmyslu je též zpracování zlata v toskánském Arezzu (největší světové centrum).

Cestovní ruch
Řím – Věčné město, metropol světa, toto jsou některá z přízvisek popisující Řím hlavní a největší město v Itálii. Město, s bohatstvím historických, uměleckých a duchovních hodnot, které nemůže být srovnáno s žádným jiným městem na světě. Rozkládá se na řece Tibeře na svých známých sedmi pahorcích.
Památky Říma: Koloseum: Amfiteatr je římským vynálezem se stával z arény s elipsovitým průdorysem obklopeným řadami sedadel uspořádaných do poschodí, z nichž mohlo v bezpečí sledovat předváděné zápasy velké množství diváků. Bojovali tu gladiátoři a defilovala tu exotická zvířata, která se později před očima žasnoucího davu vzájemně povraždila a pozabíjela.
Konstantinův oblouk: Je největším a neslavnějším z římských vítězných oblouků, rovněž jedním z nejlépe zachovalých.
Fontna Di Trevi: Nachází se na místě kde kdysi končil vodovod. Fontána zobrazuje kolosální sochu Oceánu stojící na velké mušli tažené mořskými koni. Po stranách se nachází velký útes plný tritonů, zatímco okolo velké nádrže bylo postaveno schodiště.
Náměstí Svatého Petra: Náměstí je perfektní ovál široký 240m, uzavřený dvěma křídly majestátní kolonády. Kolonáda je tvořena 284 dórskými sloupy uspořádanými ve čtyřech řadách a nad nimiž se nachází 140 soch svatých a mučedníků. Po stranách stojí dvě grandiózní fontány. Uprostřed je velký egyptský obelisk, pocházející z I. Stol. Př. Kristem. Na náměstí se také nachází Bazilika Svatého Petra.
Sixtínská kaple: Je slavná pro Michelangelovy fresky.

Florencie: Je kolébkou renesance:
Památky Florencie: Giottova zvonice: Giottova zvonice gotické formy, která jasně charakterizuje panorama města. Je vysoká přibližně 85 m a je pokrytá bílým a zeleným mramorem. Hned vedle najdeme Dóm.

Benátky: Jsou jedním z nejkrásnějších a nejzvláštnějších měst na světě. Benátky vrostly na vodě. Domy a kostely jsou postaveny na stovkách ostrůvků podepřených tisíci kůly zaražených do půdy. Do Benátek se můžeme dostat autem, vlakem nebo po moři. Most kterým se z pevniny do Benátek dostaneme byl otevřen v roce 1846 a k jeho stavbě bylo potřeba 75 000 kůlů zasazených do Laguny.
Canal Grande: Hlavní cesta v Benátkách protíná město po délce téměř 4 km. Maximální hloubka kanálu dosahuje 5 metrů a šířka 50 metrů.
Náměstí Svatého Marka: Původně toto náměstí bylo velkou travnatou ohraničenou plochou, jímž protékal kanál. Pozdější zákroky z něj učinily náboženské a občanské centrum města a jedno z nejkrásnějších náměstí na světě.
Bazilika Svatého Marka: V roce 828 byly z Egyptské Alexandrie do Benátek převezeny tělesné pozůstatky evangelisty Marka. Při této příležitosti bylo rozhodnuto postavit chrám hodný takové relikvie, který by jednak odpovídal potřebám rostoucího města, jednak by prokázal jeho velikost. A tak se postupně během staletí zrodila tato překrásná a grandiózní bazilika, která nese stopy stylů různých dob: byzantské zlato a gotické špice věží, románské oblouky a islámské kupole, vesměs dosvědčující mezinárodní povahu Benátek.

K dalším městům plných památek patří Milano, Verona, Neapol. Všechny tyto památky poukazují krásu Říma a jejich shlédnutí jsou nevšedním zážitkem. Všechny nás totiž zaujmou svou krásnou, teatrálností a jedinečností.

 

Hodnocení referátu Itálie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. červenec 2008
  3 460×
  1024 slov

Komentáře k referátu Itálie