Niagarské vodopády

Niagarské vodopády jsou jedním z „přirozených divů světa“. Anglicky se nazývají Niagara Falls a slovo niagara pochází ze slova onguiaahra, což znamená „hromový hluk“. Jedná se o dva vodopády na řece Niagara na hranicích USA a Kanady. Niagara odvádí vodu z Erijského jezera, tvoří Niagarské vodopády a odtéká do jezera Ontaria, odkud se dostává do Atlantského oceánu.

Vodopády jsou staré pouhých 12 000 let. Byly vytvořeny v době, kdy docházelo k tání ledovců, které tvořily ledovcová jezera. Jedno z nich ( jezero Erie ) se sbíhalo směrem k dalšímu ( jezero Ontario ). Jelikož proud vody byl velice silný, docházelo k vymílání měkkého podkladu, který byl řekou odnesen rychleji, než poklad z tvrdé skály a tak se vytvořil příkrý útes ( Niagarský sráz ).

Goat Island ( Kozí ostrov ), rozděluje proud Niagary na dvě ramena, tvořící větší vodopád kanadský ( Horsehoe Falls, jehož výška je 48 m a šířka 900 m ) a americký ( American Falls, který je vysoký 51 m a široký 300 m ) byl pojmenován po Johnu Stedmanovi, kterému zde roku 1780 umrzla koza z jeho stáda. Tento ostrov má 170 stop. Jeho postavení mezi vodopády je velice výhodné, hlavně pro mnoho záchranných pokusů.

Síla vody, která padá z Niagarských vodopádů, je tak velká, že postupně odnáší kameny na dně. Výsledkem je, že se vodopád pohybuje proti proudy řeky rychlostí přibližně jeden metr za rok.

Velká část vody je dnes odváděna podzemními kanály a rourami k blízké vodní elektrárně, která využívá hromovou sílu vodopádů, aby vytvářela elektrickou sílu v celých státech.

Niagarské vodopády jsou snadno dostupné, narozdíl od nejvyššího vodopádu světa Angel, neboť cesta k němu trvá lodí pět dní.

Je zde možnost navštívit geologické muzeum, kde se dozvíte jak a kdy byly tyto vodopády vytvořeny. Možnost návštěvy poskytují i věže Minolta a Skylon. Minolta se nachází 325 stop nad kanadským vodopádem a Skylon 775 stop nad vodopádem. Bylo zde postaveno i rybářské molo, kde rybáři chytají pstruhy a lososy jako základy pro mnoho historek vyprávěných rybářskou latinou. Oblast Niagary je bohatá na parky. V centru města se nachází státní park a Hyde Park, který charakterizuje zahrada růží, soudní dvůr, tenisové kurty a vnitřní umělé kluziště. Aktivity a zařízení v dalších oblastech zahrnují golf, tenisová hřiště, plavecké bazény, basketbalová a fotbalová hřiště, pláže, místa pro pikniky, turistické cesty, místa pro náboženská setkání a v zimě běh na lyžích. V roce 1959 zde bylo otevřeno voskové muzeum a navštívit lze i motýlí skleník. Velkolepou událostí dne, je pro turisty noční osvětlení Niagarských vodopádů.

Během středních let 19. století zde převedl početné křižovatky přes roklinu provazolezec Blondin. Předvedl nekonečné senzace, kdy se zavázanýma očima nesl kamínka na vaření a připravoval omeletu. Největší senzací bylo, když Blondin nesl na svých zádech svého 148 kil vážícího manažera 19. 8. 1959.

V roce 1952 zde byl natočen film Niagara s Marilyn Monroe.

Až do roku 1886, kdy byla postavena Socha Svobody, byly symbolem Ameriky Niagarské vodopády, které ke své vznešené děsivé kráse přitahují každý rok 12 milionů turistů z celého světa.

Použitá literatura : encyklopedie Diderot, Praha 1999
http://sweb.cz/hrdonka/svet/northamerica
http://www.nfcvb.com/
http://www.niagaraparks.com/
První dětská knihovna : Divy světa, Velryba, Praha 1997

Hodnocení referátu Niagarské vodopády

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. srpen 2008
  3 797×
  517 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Niagarské vodopády

Andrea
a fotky by nebyli???