Rakousko

Poloha a povrch
Rakousko je vnitrozemský stát, položený ve Východních Alpách v povodí horního Dunaje s rozlohou 83 849 km čtverečních. Tvar státního území je protáhlí východozápadním směrem v délce 580 km.

Rakousko je hornatou zemí, neboť asi 2/3 plochy zaujímají Alpy. Avšak kromě nich se tu vyskytuje i několik odlišných krajinných typů. Při severních hranicích sem zasahují okraje Českého masívu. Je to převážně žulová hornatina v nadmořské výšce 400-1000 m, rozbrázděná hlubokými údolími řek tekoucích do Dunaje.
Mezi Dunajem a severními svahy Alp se prostírá v různě širokém pruhu další krajinná jednotka, označovaná jako Alpské předpolí ( Alpenvorland). Je to pahorkatina, složená ze třetihorních a čtvrtohorních usazenin. Severovýchod Rakouska zaujímá Vídeňská pánev. Tato celkem rovnotvárná rovina představuje rozsáhlou tektonickou sníženinu mezi Alpami a Karpatami. Centrální část Vídeňské pánve v soutokové oblasti Dunaje a Moravy je známa pod názvem Moravské pole.

Při východních hranicích zasahují na území Rakouska výběžky Panonské nížiny.

Hlavní atraktivitu přírody však představují Alpy, složitá soustava velehorských i středohorských pásem, masívů, hřbetů a hřebenů, údolí, kotlin a soutěsek s vodopády. Pásmovitá stavba Alp je zdůrazněna význačným uspořádáním podélných údolí a sníženin ve východozápadním směru.

Při severním okraji Alp se prostírá úzké flyšové pásmo ( z pískovců a jílovců). Tvoří je jen nízké a zaoblené hřbety.
Dále k jihu následuje široké pásmo Severních vápencových Alp, k němuž patří nejen řada pohoří se skalnatými, příkrými vrcholy, vysokými 2000 až 3000m, ale také horské masívy a náhorní plošiny s krasovými i ledovými jeskyněmi.

Nejmohutnější horské masívy se však zvedají v pásmu Centrálních Alp, které je složeno z velmi odolných krystalických a přeměněných hornin, zejména rul a žuly. Pohoří tohoto pásma se vyznačují ostrými skalnatými hřebeny, nápadnými štíty s vysokými skalními stěnami, četnými skalními kotly a jezery a s hlubokými údolími. Všechny tyto znaky svědčí o mohutnosti někdějšího rozsahu ledovců.

Nejvyšším rakouským pohořím jsou Vysoké Taury s nejvyšším vrcholem Rakouska Grossglockner 3797m.

Hodnocení referátu Rakousko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. prosinec 2007
  3 939×
  310 slov

Komentáře k referátu Rakousko