Řecko

Poloha: Řecko leží v jihovýchodní Evropě na jihu Balkánského poloostrova u Středozemního moře
(západní břehy omývá Jónské moře, východní břehy spadají do Egejského a na jihu je Krétské moře).
Rozloha a zeměpisné údaje: Má 131.980 km, z toho pouze 80 % je součástí pevniny, zbytek náleží velkému počtu ostrovů, z nichž je asi 150 neobydlených.Hlavní část území tvoří poloostrov Peloponés,
pobřeží je členité, vnitrozemí hornaté (nejvyšší horou je bájný Olymp – 2917 m). Největším ostrovem
je Kréta. Souostroví Kyklady tvoří 200 ostrovů (nejznámnější Santorini, Mykonos, Naxos, Paros),
Jónské ostrovy se skládají ze 120 ostrovů (např. Korfu, Levkada, Ithaka, Zakynthos).Nejseverněji leží
ostrov Thassos, pod ním Lemnos a Lesbos. Do souostroví Dodekanessos patří např. Kos, Samos a
Rhodos, který podle legendy daroval božský otec Zeus bohu slunce Héliovi. Nejjižnějším bodem Řecka a zároveň celého evropského kontinentu je ostrov Gaudos.
Počet obyvatel a úřední jazyk:10,5 milionu obyvatel (98% je Řeků – většina patří k pravoslavné
církvi, zbytek tvoří Makedonci, Albánci a Turci). Řečtina náleží do indoevropské skupiny.
Hlavní město, státní zřízení a měna: Athény (dominantou je Akropolis s pozůstatky chrámu Parthenonu), druhým největším městem je Soluň (Thessaloniki). Je to republika v čele s prezidentem,
v r.1975 se občané v referendu vyslovili proti návratu krále. Stát se dělí na 10 provincií, autonomní
postavení má mnišský stát Athos nazvaný podle pohoří Athos na poloostrově Chalkidiki. V této mnišské republice začal postupně nabývat převahy volnější řád, ale ještě dnes, kdy zůstalo v provozu
20 klášterů, je polovina z nich s tuhou řeholí. K návštěvě je zapotřebí zvláštní povolení, ale mohou ho
obdržet pouze muži, neboť ženy a děti do 21 let tam nemají přístup. Řecko je členem OSN, NATO a EHS. Od l.l.2002 platí měna Euro.
Podnebí: Subtropické, středomořské se suchým horkým létem a mírnou zimou.
Zemědělství a hospodářství: Jelikož je to hornatá země, pouze třetina území může být obhospodařo-
vána, ale přitom celá třetina obyvatel pracuje v zemědělství. Chovají se hlavně ovce, kozy, prasata,
pěstuje se hodně pšenice, kukuřice, pomeranče, mandarinky, citrony, broskve, meruňky, melouny, tabák, bavlna a především hroznové víno a olivy (Řecko je po Španělsku a Itálii třetím nějvětším pěs-titelem oliv). Je to průmyslově zemědělský stát, hlavní odvětví průmyslu je těžební, textilní a potravi-
nářské. Těží se hnědé uhlí, železná ruda, ropa, stříbro, mramor a sůl. Rychle se rozvíjí chemický prů-
mysl, vyrábí se benzín, oleje, hnojiva. Svůj význam má i rybolov, loví se hlavně tuňáci, platýzi a sar-
dinky, neboť langusty a humři jsou čím dál víc vzácnější. Řecko vyváží hlavně železo,ropné produkty,
textil – i koberce, olej, víno, hrozinky, med, sýry, maso, čerstvé a sušené ovoce.
Cestovní ruch: Je velice důležitý, ročně do Řecka přijede 9 milionů návštěvníků, kteří vyhledávají pro krásné pláže a čisté moře přímořská letoviska, ale i četné pamětihodnosti. Na mnoha místech Řecka se nacházejí archeologické vykopávky a stavby z různých historických období – z doby Římanů, Benátčanů, z dob Arabů a Turků. K nejnavštěvovanějším místům patří vedle Akropole také
Delfy, Mykény, Théby, Korint, Sparta, Olympia, Meteora, Epidauros, Knossos atd.
Historie: Řecko je země opředená dávnými mýty a má bohatou historii. Od 3.tisíciletí př.n.l. se začí-
ná rozvíjet kultura kykladská, krétská = minojská a na pevnině heladská později nazývaná mykénská.
V 8.- 6.st.př.n.l. se vytvářejí městské státy, vzniká zákonodárství, občanské právo, ústava,demokracie.
K nové etapě rozvoje došlo za vlády Alexandra Velikého – Makedonského ve 3.st.př.n.l., dobyl Egypt
a perskou říši, založil řadu měst, oženil se třemi princeznami, ale zemřel v pouhých 33 letech a po jeho
smrti se v zemi střídala různá cizí nadvláda. V Řecku vzkvétala architektura – stavěly se chrámy, di-
vadla, lázně, vodovody, vzkvétalo sochařství – vytvářely se sochy z kamene i bronzu, vzkvétala litera-
tura – psala se dramata, komedie, satira, bajka, epos (Odyssea), rozkvétala hudba a zpěv. Rozvíjela se
filozofie, matematika a lékařství. Duchovní rozmach doprovázel rozvoj tělesné kultury, pěstoval se sport a hry. V Řecku se v r.776 př.n.l. konaly první olympijské hry – název mají podle střediska Olympia, kde se hry konaly jednou za 4 roky k poctě boha Dia až do roku 393 n.l. Program starověkých OH byl spojen s náboženskými obřady a oběťmi Diovi. Soutěžilo se v běhu, pětiboji, pěstním zápase a závodilo se na koních. Na starověké OH navázaly na návrh barona Coubertina novodobé letní OH – první se konaly r.1896 v Athénách a příští letní OH budou právě opět v Athénách roku 2004.

Jelikož řecké dějiny, vývoj umění a kultury měly vliv na život v tehdejší Evropě, je Řecko považováno za kolébku evropské civilizace.

Hodnocení referátu Řecko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. květen 2008
  9 648×
  741 slov

Komentáře k referátu Řecko

LUPA
anet
referát je výborný
vlhkej bobr
neni to nejhorší ,ale nejlepší to taky zrovna není