Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí se nachází na úpatí Orlických hor, 150 km východně od Prahy.Ústí leží na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky, kde se ve 13. století v souvislosti s královskou kolonizací území usadily první osadníci.První písemné zprávy o Ústí nad Orlicí jsou již od roku 1285 a od té doby je jeho život spojen s textilními řemeslníky, později soustředěnými do významných textilních podniků.

Město skrývá svou poezii v podloubích porostlých pnoucími růžemi.Společenským centrem města je čtvercové náměstí s dvouramenným podloubím. Ve středu náměstí stojí mariánský sloup z roku 1737.Barokní radnice byla vystavěna necelých dvacet let poté, co v roce 1705 byla původní radnice zničena požárem.Máme zde Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1776. Dům s pamětní deskou Mistra Jaroslava Kociana, houslového virtuosa a slavného rodáka našeho města.Na jeho památku se v Ústí nad Orlicí každoročně na počátku května koná mezinárodní houslová soutěž mladých talentovaných houslistů.Proto tato ulice nese jeho jméno.Jednou z nejstarších dochovaných budov je budova bratrského sboru z roku 1555 s barokní mansardovou střechou.
Z významných architektonických skvostů našeho města je funkcionalistická budova divadla z roku 1936 architekta Kamila Roškota, která byla zapsána do seznamu kulturních památek v České republice.Na křižovatce u hotelu UNO se nachází socha bubnujícího legionáře od českého sochaře Josefa Mařatky z roku
1925.

Od minulého století je u nás zakořeněna bohatá betlémská tradice.Malování a stavení betlémů se stalo nerozlučnou součástí adventu a vánoc našeho kraje.Mnoho betlémů „ousteských“ rodáků patří k ozdobám městského muzea.Ústecký dětský chrám Nanebevzetí Panny Marie je každý podzim dějištěm Festivalu duchovní hudby.Při této příležitosti se u nás setkávají varhaníci a pěvecké sbory z celé republiky.
Ústí je centrem tanečních soutěží a přehlídek, působí u nás výborný soubor scénického tance C-Dance a vychází celorepublikový časopis Taneční rozhledy.

Hodnocení referátu Ústí nad Orlicí

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. září 2007
  3 360×
  301 slov

Komentáře k referátu Ústí nad Orlicí