Vídeň

Zámek Schonbrunn
Schonbrunnský zámek je vedle Stephansdomu a Belvederu hlavní turistickou atrakcí Vídně. V roce 1559 ho od původního majitele koupil Maxmilián II. V roce 1689 jej Turci při obléhání zničili a tak byl podle plánů J. B. Fischera postaven palác, který už měl dnešní podobu. Centrem monarchie se stal Schonbrunn až za vlády Marie Terezie, která se zde s manželem Františkem I. a svými 16 dětmi nastěhovala. V letech 1805 až 1809 tu pobýval Napoleon a v roce 1832 tu na tuberkulózu umírá Herzog von Reichstad, Napoleonův syn. V roce 1830 se tu narodil budoucí císař František Josef I. a v roce 1918 zde v Modrém salonu jeho nástupce Karel I. podepsal abdikační prohlášení. V zámku je více než 1400 místností, pro návštěvníky je jich otevřeno asi jen 50 nejkrásnějších, mezi nimi Velká galerie s freskami od Gregoria Guglielmiho, sál Millionenzim- mer, do jehož táflování z růžového dřeva je zasaženo 260 miniatur, Napoleonův pokoj s bruselskými tapiseriemi, čínský kruhový kabinet a spartánsky vybavené obytné a pracovní místnosti Františka Josefa I. Je zde také Wagenburg s jedinečnou sbírkou 60 přepychových kočárů, saní a nosítek. Vedle mnoha pečlivě udržovaných květinových záhonů, živých plotů, růžových zahrad a alejí, černých kašen a pomníků je zde i obrovský skleník s palmami a zoologickou zahradou. Na pahorku za Neptunovou kašnou je památník Glorie, který připomíná vítězství nad Prusy u Kolína. V létě se v loutkovém divadle nebo v římské ruině konají operní představení.

Stephansdom
Dóm sv. Štěpána, vídeňská dominanta, je nejvýznamnější gotickou dominantou Rakouska – její počátky sahají až do roku 1147, kdy zde vyrostl první románský kostel. V polovině 13. Století jej nahradila nová stavba, z níž se do dnešních dnů zachovala jen brána se dvěma pohanskými věžemi. Dnešní podoba dómu se rodila postupně v několika etapách. V letech 1303 – 1340 vzniklo trojlodní kněžiště, od roku 1359 vyrůstala chrámová loď s hvězdicovou, síťovou, žebrovou klenbou a 137 vysokou jižní věží. Plánovanou severní věž se však už nepoda- řilo dokončit a tak byla zastřešena renesanční bání. V ní je zavěšen 21 tunový Pummerin, vůbec největší zvon v Rakousku. V interiéru je soustředěno velké množství jedinečných uměleckých pokladů. K největ- ším patří bohatou figurální výzdobou vyšperkovaná kazatelna z let 1514 až 1515 od Antona Pilgrama, gotický oltář z roku 1447, náhrobek císaře Fridricha III. a náhrobek prince Evžena Savojského z roku 1754. Zajímavá i návštěva podzemních katakomb, kde jsou uloženy tělesné pozůstatky 15 prvních Habsburků. Pokud vyjdete až na vyhlídkovou rampu jižní věže, naskytne se Vám nádherný výhled na celé město.
Belvedere
Rozlehlý areál se dvěma paláci je nejen mistrovským dílem Johanna Lukace von Hidledebranta, ale i jednou z nejskvostnějších staveb vůbec. Horní Belveder trůní na malém pahorku, úspěšný vojevůdce nebo vítěz nad Turky jej používal k reprezentačním účelům. V bohatě vybavených sálech této mistrovsky členěné budovy dnes své sbírky vystavuje Rakouská galerie. V Dolním Belvederu dnes sídlí Muzeum baroka, a vedle něj Muzeum středověkého umění. Mezi oběma paláci se dnes rozkládá 500 metrů dlouhá terasovitá zahrada, která má po nedávné rekonstrukci opět původní barokní podobu.

Hofburg
Sídlem rakouské panovnicové dynastie byl Hofburg od získání lenní práva Rudolfem Habsburským v roce 1276 až do roku 1918, kdy císař Karel I. odstoupil od trůnu. Komplex Hofburg má dnes 18 traktů a 19 nádvoří a asi 2500 místností, z nichž veřejnosti je přístupná jen malá část. Jsou to např. císařské obytné komnaty, dále pak Stříbrná a Tabulová komora, do nichž se vchází z Kupolové haly v Michalově traktu, klenotnice, hrdaní kaple, sál Národní knihovny, budova Španělské jezdecké školy, dvorská komora a zbrojnice v Novém hradu, sbírka starých hudebních nástrojů a Efelské muzeum. Nachází se zde také kancelář spolkového prezidenta, hojně využívané kongresové centrum a několik úřadů.

Hundertwasserhaus
Tento kuriózní obytný dům vytvořil malíř Friedensreicha Hundertwas- sera, který ignoroval všechna ustálená pravidla symetrie a pravoúhlé dogmatiky, aby vytvořil toto jedinečné komplexní umělecké dílo. Na střechách a balkonech jsou vysázené stromy a keře a všemožně zakři- vené podlahy a stěny hýří všemi barvami.

Kunsthistorisches muzeum
Toto uměleckohistorické muzeum se určitě řadí do kategorie velkých světových muzeí. Největší atrakcí je zde obrazárna v 1. patře, svého druhu čtvrtá největší na světě, kde jsou vystavena díla Breughela, Rubense, Rembranta, Durera, Raffaela a mnoho dalších umělců. Monume- ntální budova, stojící na Ringstrasse, byla postavená na konci 19. století.

Naturhistorisches muzeum
Přírodněhistorické muzeum nabízí ohromné množství exponátů od koster dinosaurů až po největší sbírku hmyzu na světě s více než 6 miliony exemplářů, od Willendorfské Venuše až po meteority, drahokamy a obrovskou sbírku lebek.

Maria Theresien Denkmal
Obrovský pomník, který je dílem Caspara Zumbusche, stojí mezi budovami Uměleckohistorického muzea a Přírodněhistorického muzea. Byl postavený v letech 1874 až 1888 a zachycuje legendární císařovnu uprostřed nejbližších rádců a pomocníků.

Prater
Už od jeho otevření v r. 1776 se stal oblíbeným místem Vídeňanů. Jsou zde tenisové kurty, golfové hřiště, dostihová dráha, fotbalový a cyklistický stadion. Nádherný výhled se naskytne z obřího kola, které tu budilo senzaci už před sto lety.

Hodnocení referátu Vídeň

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. leden 2008
  4 017×
  804 slov

Komentáře k referátu Vídeň