Zlín

Lokalita
Město Tomáše Bati, město obuvi nebo také město zeleně, město hokeje - to byla a jsou synonyma pro Zlín - průmyslové podnikatelské centrum střední Moravy, ležící v údolí řeky Dřevnice, v nadmořské výšce 230 m.n.m., s 82 000 obyvateli, asi 80 km východně od Brna.

Historie
Od první písemné zmínky o Zlíně pocházející v r. 1322, kdy patřil královně Elišce, byly dějiny města velmi pohnuté. V roce 1427 Zlín dobyli husité, na přelomu 16. a 17. století byl vypálen Bočkajovci a za třicetileté války ho silně postihly vojenské operace, které probíhaly v jeho okolí.
Teprve na konci 15. století postavili Tetourové z Tetova tvrz na místě dnešního zámku. Tuto pak přestavěl tehdejší majitel panství Jan Cedlar z Hoffu na renesanční zámek. Nyní je v něm umístěno Muzeum jihovýchodní Moravy. Dobře zachovaný je hrad Malenovice, postavený v r. 1360 markrabětem Janem Jindřichem. Jako představitel hradů s plášťovou hradbou patří k nejvýznamnějším stavbám u nás.
Významným mezníkem v poklidném životě tehdy pětitisícového města se stal r. 1894, kdy zde byla založena obuvnická firma rodiny Baťových. Tomáš Baťa starší se inspiroval u Forda a zavedl ve firmě pásovou výrobu. Tato v českých zemích nová technologie a získání armádních zakázek umožnily obrovský růst podniku, takže se Baťovy závody brzy staly předním světových výrobcem obuvi. Baťa, jeden z nejbohatších mužů světa své doby, byl v r. 1923 zvolen starostou města a do Zlína, který se záhy rozrostl na průmyslovou aglomeraci, pozval tehdejší nejvýznamnější architekty. František Lydie Gahura, Le Corbusier, Jan Kotěra a Vladimír Karfík ve měste vytvořili řadu funkcionalistických staveb a komplexů.

Ze současnosti
K dominantám města tak přibyly stavby jako budova Tržnice, svitovský mrakodrap (před válkou nejvyšší budova v republice), Dům umění, nová radnice, Velké kino, hotel Moskva. Významný byl i projekt Zlína jako "zahradního města". Ten reprezentují čtvrti jako Zálešná Lesní čtvrť a Letná, prohlášené za Městskou památkovou zónu.
Zlín je také známý svými Filmovými ateliéry, kde tvořili animátoři Karel Zeman a Hermína Týrlová, divadelními přehlídkami Střetnutí-Stretnutie, Festivalem dechových orchestrů, soutěží pro začínající umělce Talentinum a světově proslulou Filharmonií Bohuslava Martinů.
Sportovní příznivci zase znají Barum rallye a hokejový turnaj Česká pojišťovna cup.
Nejen město, ale i okolí Zlína má návštěvníkovi co nabídnout. Nenechte si ujít vzácný pozdně gotický kostel v Tečovicích, poctěte návštěvou poutní chrám Narození Panny Marie ve Štípě, který je klasickým příkladem moravského pozdního baroka, a samozřejmě nevynechejte zámek Lešná se zoologickou zahradou. Interiéry zámku ukrývají velmi vzácné řezbářské práce, obložení stěn a stropů. Sál předků patří mezi nejkrásnější sály na Moravě. Unikátní jsou i sbírky japonského a čínského porcelánu, stříbrného nádobí a sbírky archeologických předmětů z období antiky a starého Egypta. Velkou pozornost věnovali Seilernové soukromému muzeu přírodnin a ornitologické sbírce, čímž v podstatě položili základ nynější zoologické zahradě.
Lešná se podílela na řadě primárních odchovů, přispěla tak například k chovu afrických guerez, lemurů vari, pštrosů dvouprstých a v r. 1992 zde byl zahájen i chov koně lipicánského. K nejvýznamnějším přírůstkům zoologické zahrady jednoznačně patří párek goril nížinných. Za vidění stojí i dvanáctihektarový anglický park, obsahující značně ceněnou sbírku různých dřevin. Celý areál Lešné je zapsán v seznamu kulturních památek České republiky.

Hodnocení referátu Zlín

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. červenec 2007
  8 053×
  515 slov

Komentáře k referátu Zlín

Jaňoušek
Je to celkem dobrý. Mohlo by tam ale být víc informací.