Arnold Zweig

Arnold Zweig se narodil 10.11.1887 jako syn sedláře ve Slezsku. Byl německým dramatikem,prozaikem a velkým humanistou.Prošel několika styly tvorby,od impresionismu až po kritický realismus.Tělem mu kolovala ze strany otce židovská krev ,což také jistě souvisí s tím,že celé období svého literárního působení věnoval židovskému a protiválečnému tématu.Po dokončení reálky studoval na několika univerzitách.Studoval například filozofii,dějiny,psychologii nebo germanistiku.Asi tak do tohoto období spadají jeho první literární pokusy v celku nevýznamném časopisu,který vydával s přáteli.Když r.1914 vypukla první světová válka,byl už docela znám svou hrou Rituální vražda v Uhrách,napsanou podle skutečného soudního procesu.Za tuto hru obdržel Kleistovu cenu.Roku 1915 nastoupil na frontu .Dostal se až do Francie.Po válce pracoval jako svobodný spisovatel.Na začátku druhé světové války emigroval z Německa přes tehdejší Československo do Palestiny.Tam se sešel s dalšími představiteli stejného smýšlení,kteří byli jako on nepřáteli válek,nacismu a militarismu.Byli to například L.Feuchtwanger nebo bratři Mannové.V Palestině,ač to vůbec neměl v plánu,zůstal nakonec celých 14 let.Po návratu z emigrace dostal mnoho ocenění,stal se prezidentem Akademie umění.Byl také členem několika organizací bojujících za mír a později,roku 1958, obdržel dokonce Leninovu mezinárodní cenu míru.Zweig miloval Prahu.České překlady jeho děl měly v jeho knihovně čestné místo.Mezi jeho přátele patřil například S.Freud nebo T.Mann,který byl zároveň spolu se Zolou a Schillerem jeho velkým vzorem.Ke konci života Zweig téměř oslepl.Zemřel 26.11.1968 v Berlíně.U nás se stal populární hlavně díky překladům Ivana Olbrachta.

TVORBA:
Zweig napsal 12 románů,10 divadelních her,nejméně 100 povídek a novel.Také nějaké básně,články a eseje.Ve svých knihách užívá jazyk velmi podobný jazyku hovorovému.Psal celkem lehce,myšlenky formuloval snadnou,přístupnou formou.Nejčastěji řeší problémy mladých lidí,často i duševní.Zachycuje úpadek společnosti a lidských vztahů ovlivněných válkou.Při popisu hlavních postav jde do hloubky a zaměřuje se hlavně na jejich psychiku.

Nejvíce se Arnold Zweig proslavil svým románem Spor o seržanta Gríšu,základním románem cyklu nazvaného Velká válka bílých mužů.Podnětem k napsání tohoto cyklu pro autora zážitky z první sv.války.Tento cyklus vznikal 30 let.Poslední román je však nedokončený.Jednotlivé díly nejdou chronologicky po sobě.Cyklus je celý věnován první světové válce,autor v něm rozebírá společenskou a morální situaci tehdejšího Německa,konflikty mezi společností a jednotlivcem.Také zde ukazuje nesmyslnost vojenské mašinérie,zvrhlý způsob vojenského drilu a bezmocnost,na kterou se naráží při prosazování spravedlnosti.Cyklus je provázán hlavní postavou Wernera Bertina,kterého Zweig pojal značně autobiograficky.Bertin je intelektuál a spisovatel.Je zde zachycena jeho životní proměna od mladíka,který se teprve učí poznávat svět,až po zkušeného vojáka s velmi malou vírou v pozitivní budoucnost.

Románový cyklus:

Spor o seržanta Gríšu ( 1927 ):
Marný boj o prosazení spravedlnosti.Obžaloba justice,která se zcela vědomě dopouští kruté vraždy ruského válečného zajatce.Jeho jediným proviněním je útěk ze zajateckého tábora k rodině.Osudnými se mu stanou papíry zběha,jimiž se falešně prokáže.Je odsouzen k smrti a popraven,i když je v podstatě nevinný.

Mladá žena r.1914 ( 1931 ):
Román válečné generace mládeže – „román lásky uprostřed protiválečného cyklu “
O vnitřním vývoji od lhostejnosti až po kritický poválečný postoj ženské hrdinky Lenory Wahlové, snoubenky W.Bertina.

Výchova před Verdunem ( 1935 ):
Strhuje falešnou masku válečnému dění,zabývá se událostmi v období července 1916 až jara 1917.

Sekyra z Wandsbecku :
Napsáno v exilu.Autor kritizuje poměry v nacistickém Německu.

Nastolení krále
Přestávka v boji

DALŠÍ DÍLA:

Soutěskou k Svobodě:
Přepracované zápisky Hildy Huppertové z koncentračního tábora.
Chlapci a muži
Dívky a ženy
Doznívající časy
Novely okolo Klaudie

Hodnocení životopisu Arnold Zweig

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 106×
  605 slov

Komentáře k životopisu Arnold Zweig