Božena Němcová

(vl. jm. Barbora Panklová)
Ratibořice u České Skalice
Chvlkovice – vychovávána na zámku
Josef Němec – úředník

1. Poezie a žurnalistika
- emancipační hnutí – rovný přístup ke vzdělání

Ženám českým – báseň = vlastenecká, emancipační

noviny – Česká včela – emancipační články
Hospodyně na slovíčko – kritika postavení služek v měšťanských rodinách
(- sociální politika)

Selská politika – kritika oslav přijetí oktrojované ústavy

2. Sběratelství
– zájem o ústní lidovou slovesnost a o tradice na venkově. Materiály pro sběratelskou činnost získala během manželství s Josefem Němcem.
Chodsko – Domažlice
etnografická studie
Obrazy z okolí Domažlic – styl života, zvyky a tradice venkovských lidí

- pohádky
Národní báchorky a pověsti – Bajaja, Chytrá horákyně, Potrestaná pýcha
2 typy: a) kouzelné, fantastické
b) realistické, novelistické – chybí nadpřirozené bytosti, hrdinové vítězí
vlastními silami, důvtipem
jazyková práce: jazyková úprava, ale blíží se hovorové češtině, často užívá
nářečí
práce s tématem: spojovala různá témata, vytvářela pohádky nové

3. Próza
a) žánrový obrázek- kratší prozaický epický útvar, kterému chybí výrazná zápletka, děj je vytvářen řadou epizod ze všedního, každodenního života.
Společné téma – hledání „dobrého člověka tímto způsobem Němcová naznačovala řešení spol. rozdílů
vliv utopického socialismu (představa o sociálně spravedlivé společnosti vytvořené na základě domluvy mezi bohatými a chudými).
Pod vlivem utop. soc. Němcová vytvářela lit postavy, které byly schopny soucítit s druhými a pomáhat jim. V jejím díle je nositelem dobra žena:
Divá Bára
Pan učitel
Karla
Dobrý člověk
Většina postav je pojata romanticky – liší se od ostatních lidí.

Babička – 1855 vydání = i politickým činem (Bachův absolutismus). Na vznik díla vliv – osobní život. Doba životní krize (rozpad manželství – ekonomické potíže, smrt syna Hynka, počátky nemoci) východisko = vzpomínková kniha na dětství prožité v Ratibořicích.
romantismus i realismus
Projevy romantismu – Viktorka její osud tvoří uzavřený příběh, který je z části retrospektivně vyprávěný, prvek tragiky
idealizace i dalších postav (komtesa Hortenzie, kněžna Zaháňská)
- téma: smírné řešení konfliktů – (pomoc Hortenzii ke šťastnému sňatku) –
všechny milostné problémy
- sociální konflikty (rodina Kudrnových – venkovská chudina na zásah babičky získává otec stálou práci na panských polích)
Realistické prvky: Zobrazení stylu života na venkově 30. let 19. stol., zachycení venkovských tradic a zvyků
Kompozice: - chronologická příjezd ---------- smrt
několik let = 1 rok
2 retrospektivní příběhy:
tragika - Viktorka
- mládí babičky

b) Sociální román – příběhy ve kterých Němcová výrazně uplatnila ideály utopického socialismu. Střet romantických a realistických tendencí.
Pohorská vesnice – idealistický příběh ze života venkovanů
idealizace: vztah hraběte Březenského k poddaným, harmonická, nekonfliktní atmosféra
Bohatí x chudí
česko-slovenská vzájemnost
drotár – Janko (dráteník)

V zámku a podzámčí
postavený na protikladu:
bohatí x chudí
p. Skočdopolová sirotek Vojtěch Karásek
-bohatství, přepych

lékař
-pomáhá otevřít oči paní Skočdopolové, aby po vyléčení nemoci začala pomáhat chudým lidem.
Němcová realisticky popisuje život chudých lidí, ale romanticky řeší problémy.

„Jejím pozorovacím orgánem bylo srdce“ F. X. Šalda

Hodnocení životopisu Božena Němcová

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 483×
  415 slov

Komentáře k životopisu Božena Němcová