Tomáš Garrique Masaryk

Československý státník,filozof,sociolog,pedagog a první Československý prezident.Narodil se v Hodoníně 7.3.1850 a zemřel v Lánech 14.9.1937.
Masaryk dosáhl doktorátu filozofie na vídeňské univerzitě roku 1876.Roku 1882 byl jmenován profesorem na Karlově univerzitě v Praze.Pomalu se stával se vůdcem tzv.realistického křídla české buržoazní politiky,zejména díky redaktorství v časopise Atheaneum.V roce 1187 založil politickou stranu realistů,působící nejprve ve staročeské a později v mladočeské straně.Za kterou byl zvolen do říšské rady a českého sněmu.Roku 1893 se mandátu vzdal.Získal značný vliv na mládež, zejména díky boji proti konzervativním postojům v antisemitské kampani (tzv.hilsneriádě).Vystupoval také proti marxismu a myšlence revoluce a odmítal materialistický pohled na dějiny.Roku 1900 spolu zakládal Českou stanu lidovou,kterou zastupoval v říšské řadě.Po vypuknutí první světové války emigroval.Roku 1916 se stal organizátorem odboje v emigraci s cílem zřízení samostatného československého státu.Připravil půdu pro založení československých legií v Rusku a zasadil se o jejich zařazení do boje proti mladé sovětské republice.Po ustavení Československé republiky, na němž měl velký osobní podíl, byl Tomáš Garrique Masaryk zvolen 14.listopadu prezidentem Československé republiky a pak znovu v letech 1920,1927 a 1934. Pittsburskou dohodu (získání slovenských krajanů v USA pro myšlenku společného státu Čechů a Slováků)
Ve svém literárním díle nevytvořil samostatný systém filozofie nebo vědy.Již dříve se zamýšlel nad ideovým odkazem národní minulosti,po celý život se zabýval problematikou náboženského přesvědčení,morálky a etiky.Masarykovým oblíbeným heslem ostatně bylo ,,Ježíš,ne Caesar“.Objektivně tak přispíval ke konsolidaci kapitalistického systému v ČSR,zahraniční politiku státu orientoval na úzké spojení se západními velmocemi,v důsledcích protisovětsky.Měl současně podíl na řadě akcí usilujících o potlačení revolučního dělnického hnutí.Dne 14.prosince 1935 se T.G.Masaryk funkce prezidenta ze zdravotních důvodů vzdal.

Hodnocení životopisu Tomáš Garrique Masaryk

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 394×
  300 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k životopisu Tomáš Garrique Masaryk