Škůdci v lesnísh školkách

Chroust obecný (Melolontha melolontha)

Dospělec zašpičatělý zadeček. Rojí se koncem dubna do poloviny května. Ožírají mladé výhony, listy a květy téměř všech listnáčů, ale i jehlice modřínu. Koncem května a v červnu se samičky zavrtají do země  10-60cm a nakladou 60–100 vajíček.

Chroust maďálový (Melolontha hipocastani)

Dospělec se liší od obecného oválem na konci zadečku. Rojí se asi o 2 týdne dříve. Ponravy se líhnou v červenci a v srpnu a na zimu jsou v půdě. V druhém roce již výhradně ožírají vlasové kořínky sazenic a ve třetím roce ožírají hned z jara kořeny až na pahýl. Po dalším přezimování opět vylézají na povrch a žerou. V červenci a srpnu dospívají a zalezou 20 – 50cm do země, kde se kuklí. Ponrava se 3x svléká - 1 instar - hlavová schránka 2,5mm, 2 instar - 4mm, 3 instar - 6,5mm. A během 6 týdnů se vyvine světlý, postupně zbarvující se brouk. Další rok vyleze a vyletuje k úživnému žíru.

Kontrola – od ½ srpna do ½ září sondami o rozměrech 1 x 1 x 0,30m a to 2 – 5 sond/ha popř. 15 sond na zalesněnou plochu. Vyskytuje-li se na 1m² průměrně 0,5 ponravy 3. instaru,
1 ponrava 2. instaru, 2 ponravy 1. instaru = kritický stav.
Obrana – celoplošná je výhodná po vyzvednutí sazenic na jaře nebo na podzim (dezinfekce)
- metoda za rýčem – 6-8 vpichů na 1m² do hloubky 20cm a do každé vložíme 4-5g insekticidu
Ochrana – mechanické ničení ponrav a dezinfekce půdy

Krtonožka obecná (Grylothalpa grylothalpa)

Žije v půdě, kde škodí vyhrabáváním vodorovných, jako prst silných chodeb mělce pod povrchem. Samička po oplození ( červe, červenec ), snáší 200-300 vajíček do dutinky v půdě 10-15cm hluboko. Larvy se líhnou za 1-3 týdny a do zimy se 3x svlékají a ve 2 roce 2x.
Ochrana a obrana - mechanická - lákáním do nádob. V případě silného výskytu otrávené návnady.

Kovaříci

Larvy se nazývají drátovci a škodí užíráním nebo vyhlodáváním kořínků. Vykusují také vysetá semena.
Ochrana a obrana - jako u předešlých (Kovařík šedý, lemovaný, kovový)

Lalokonosci

Žír larvy lze velmi obtížně rozeznat od ponrav. Sazenice lze snadno vytáhnout. Obývá hlavně horské lesy. Brouk ožírá kůru těsně nad zemí.
Ochrana a obrana – podobná jako u krtonožky
Lalokonosec černý (Otiorhinchus niger)
L. vejčitý (O. ovatus)

Osenice

Po přezimování poškozují 1-3leté sazenice do hloubky asi 2cm. V noci ožírají kůru a jehlice.
Dospělá housenka překouše i kmínek semenáčků a sazenic, vršek vztahuje do země.
Ochrana a obrana – jako u chroustů (sběr housenek)

Klikoroh borový (Hylobius abietis)

Nejvážnější a nejčastější škůdce jehličnatých sazenic. Hlavní náletová vlna a rojení probíhá na jaře (po přezimování v půdě) a v létě (nově vylíhlí brouci). Samička klade přibližně 100 vajíček do čerstvých jehličnatých pařezů. Většina larev se zakuklí až v příštím roce, a to hlavně v kůře. Za 2-3 týdny se líhne nový brouk, který dospělostním žírem škodí na kůře kmínků jehličnatých sazenic.

Kontrola – klademe 30ks lapacích kůr nebo 15 lapacích polen na 1ha: Zjistíme-li 5 dospělců na lapací kůru, nebo 10 dospělců na lapací poleno představuje to kritický stav, kdy je nutno přistoupit k obraně.
Ochrana - v místech většího ohrožení nepřipustíme větší paseky s pařezy, podporujeme a chráníme přirozené nepřátele - lumčíka. Sazenice před výsadbou namáčíme do insekticidu.

Obrana - při zjištění kritického stavu je nutno zvýšit počet lapacích kůr na 150-200 na 1ha. Lapací polena zvyšujeme na 50-100ks. Při napadení již vysazených kultur postřikujeme sazenice vhodným přípravkem.

Hodnocení referátu Škůdci v lesnísh školkách

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 340×
  565 slov

Komentáře k referátu Škůdci v lesnísh školkách