Fitzgerald, Francis Scott - Něžná je noc

- americký spisovatel první poloviny 20. Století
- někdy je nazýván autorem džezového věku
- pocházel z rodiny irských přistěhovalců
- studoval v New Jersey a Prinstnu
- r. 1920 se oženil se spisovatelkou Zeldou Layorovou, která se stala vzorem mnohých románových postav
- ve 20. A 30. Letech žil v Evropě, hlavně v Paříži
- v letech 1937 – 1940 žil v Hollywoodu, kde napsal řadu úspěšných scénářů
- jeho dílo je sondou do života americké společnosti 20.a 30. Let, jedná se o sondu kritickou, nemilosrdnou a psychologicky dobře orientovanou
- ve 20. Letech se stal mluvčím americké mládeže, která se ostře stavěla proti zprofanovanému a pokryteckému životu dospělých
- ve 30. Letech vzrůstá jeho zájem o vážné sociální a politické otázky
- začíná se prohlubovat jeho sociální cítění, v dílech se objevuje silní konfrontace jednotlivce a společnodti
- díla neobsahují vleklou dějovou linii, upoutají přitažlivým a rychle se odvíjejícím dějem, který upoutá čtenáře dodnes

Díla: Z této strany ráje ( Na prahu ráje ) – prvotina ( r. 1920 )
Krásní a prokletí- román věnovaný bohémskému životu
Velký Gatsbi ( 1925 ) – dokumentace rozporů buržoazní společnosti
Něžná je noc

Něžná je noc
Třetí a konečná verze tohoto psychologického románu začíná jasným vykreslením dvou hlavních osob: Dicka Divera a jeho budoucí manželky Nicole Warrenové. Čtenáři je hned od začátku jasně naznačen hlavní dějový problém, kdy se pacientka sanatoria v Curychu zamiluje do nově příchozího psychologa Dicka Divera. Ten po krátkém čase zjistí, že její lásku dokáže a chce opětovat a zanedlouho se vezmou. Dickův vliv na Nicolinu chorobu je zprvu až zázračně kladný, avšak Nicole stále občas zasahují záchvaty a její nemoc postupně začne vysávat energii z manžela. Příběh spjatý s vykreslením společenského prostředí nám postupně odkrývá úpadek Dicka Divera, zkaženého morálkou bohatých povalečů a vysíleného péčí o duševně chorou ženu, která nabírá nové energie jak ji Dick ztrácí.
Charaktery jednotlivých postav vykreslil autor skvěle už díky vhodnému a velice pečlivě promyšlenému výběru jmen. Například Diver znamená v překladu potápěč či skokan do vody, což je zcela trefné a výmluvné jméno pro muže, jehož život střemhlav padá z výšin do propasti. Stejně tak Diverův sok, muž, jež se nakonec stane Nicoliným druhým partnerem, dostal jméno Tommy Barban. Jméno, ve kterém slovo barbar,barbarství přímo tahá za uši. Co se ženských postav týče, myslím, že jejich vyznění autor také pečlivě promyslel. Jméno Nicole, krásné, leč obyčejné, lehce zaniká vedle půvabně romantického, okouzlujícího a vznešeného jména Rosemary, jména ženy, jejíž půvab a dětská nevinnost nakonec okouzlí a ošálí Dicka natolik, že se dopustí několikanásobné nevěry a nakonec se do Rosemary zamiluje a opustí svou ženu i děti.
Román vyšel na jaře roku 1934 v nepříznivé době, uprostřed krize, která absolutně smetla a odsoudila iluzivní hodnoty předchozího desetiletí. Fitzgerald byl ale těmito hodnotami fascinován, stejně jako v jeho prvotině Před branami ráje. Společnost zahálčivých boháčů, žijících rozmařilým životem, ho fascinovala natolik, že důvěrně pronikl do jejího způsobu života. Avšak i přes jeho uchvácenost se autor nebojí tuto společnost odsuzovat a podrobovat ji ostré nemilosrdné a bystré kritice, která se stala pro Fitzgeraldova díla charakteristická. Jeho díla, to jsou velmi kvalitní sondy do životů boháčů, kritizujících snobství a nečinnost. Proto se také Fitzgerald stal „mluvčím“ mládeže, která „dospělácké“ pokrytectví odsuzovala.
V románu Něžná je noc se jedná o iluzivní divadlo, kdy vztah mezi hlavními hrdiny, na oko ideálním párem spokojených manželů, ve skutečnosti uvnitř vře a dochází k jeho zániku.
Hmotné bohatství, zprvu jedna z hlavních záviděníhodných výhod, jež by měla tvořit základ duchovně bohaté kultury, se zde naopak stává nepřítelem duchovních hodnot, podlamuje jejich tvůrce a vede k jejich zkáze. Tohle poznání vyzdvihuje spisovatel natolik, že se stalo nejen jedním z hlavních témat jeho prací, ale ve velké míře i tragickým tématem jeho vlastního života.
Román mě velice oslovil díky rychle se odvíjejícímu příběhu a jasné charakteristice daného problému. Myslím, že s takovýmto problémem se lze setkat zcela určitě i v dnešní době, kdy už v nás ovšem nemusí vyvolat závist či úžas do takové míry, jako v době třicátých a čtyřicátých let ve Spojených státech, kdy se jednalo v podstatě o velmi kritický sociální dokument éry, která skončila černým pátkem, krachem burzy na Wallstrret a ovlivnila tak nejen Ameriku ale i celý svět.

Hodnocení čtenářského deníku Fitzgerald, Francis Scott - Něžná je noc

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  16. únor 2008
  4 583×
  683 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Fitzgerald, Francis Scott - Něžná je noc