České země po 30-leté válce

Zbidačení země:Stratilo Lužici,přišlo o třetinu obyvatel.Oblasti byli vylidněny:Městaa vsnice zpustla

Šlechta byla stavena proti celému vlivu:majetkový úpadek

národní jazyk Němčina

REKATOLIZACE

¨Snaha o obnovu katolíckého vyznaní.

V severních a východních Čecghách vznikla nová byskupství v Litoměřicích 1655,Hradec králové 1664

významnou úlohu mnéěli Jezuisté¨(Antonín Koniáš)

Školství a osvěta:.Jezuisté postupovali kazatelskou činností literární tvorbo

Pod dohledem byly školy:městské

farní

Další zakatolizační snahy

Bylo:kázání,poutě

Nová barokní zbožnost kanonizace Jana Nepomuckého v roce 1729

Hodnocení referátu České země po 30-leté válce

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 046×
  81 slov

Komentáře k referátu České země po 30-leté válce