Nizozemí (dějiny v kostce)

 • 1. pol. 16. st. - v některých městech (zejm. Antverpy) se rozvíjí obchod se zámořím
 • 1555 - Karel V. (císař Sv. říše římské) předává Nizozemí španělským Habsburkům
 • Habsburkové byli silní katolíci (tedy náboženští protivníci Nizozemců) díky tomu se proti nim rozšířil odpor
 • Filip II. (Španělský král) poslal do Nizozemí vévodu z Alby, aby potlačil nespokojenost → vyhrocení situace
 • vévoda z Alby dal popravit protihabsburské předáky → vypuknutí revoluce
 • do jejího čela se postavil Vilém Oranžský (šlechtic z německých oblastí)
 • gézové = Vilémovy stoupenci z řad nižších společenských vrstev (na jeho straně však stáli i někteří bohatí a vlivní)
 • připojili se k němu i severní nizozemské provincie a vytvořili utrechtskou unii, která vyhlásila nezávislost a za hlavní náboženství určila kalvínství
 • představitelem nově vzniklého státu, nazývaného Spojené Nizozemí, byl Vilém Oranžský
 • po jeho zavraždění se Spojené Nizozemí stalo republikou
 • rozkvět soukromého podnikání (na úrovni raného kapitalismu)

Vývoj v jižních provinciích

 • převážně katolické → nepřipojili se k revoluci
 • toto území se začalo nazývat Španělské Nizozemí (dn. Belgie) a zůstalo součástí Sv. říše římské až do konce 18. st.

Hodnocení referátu Nizozemí (dějiny v kostce)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. červen 2019
  1 278×
  172 slov

Komentáře k referátu Nizozemí (dějiny v kostce)