Nejstarší osídlení v ČR

Nejstarší hmotné prameny byly u nás nalezené při stavbě Dálnice v Berouně.Stáří těchto předmětů vyrobených člověkem zvaným Homo Erectus odhadujeme na 1,6-1,7 miliónů let.Další nálezy pocházejí z Přezletic u Prahy a ze Stránské skály u Brna,kde byl nalezen nejstarší pěstní klín.Všechny tyto vykopávky řadíme do staršího paleolitu.
Ze středního paleolitu se dochovala čelist neandrtálského dítěte nalezená v jeskyni Šipce u Štramberku.Mezi další důležitá naleziště patří u Sloupu v Moravském Krasu a Gánovice u Popradu,kde byla nalezen výlitek mozkovny neandrtálce.V té době žije člověk typu Homo sapiens,všechny jeho neandrtálské i předneandrtálské formy.Osidluje okolí teplých minerálních pramenů,sprašové terasy,jeskyně.U nás je to okolí středních Čech,především Bečov.V mladém a pozdním paleolitu poznáváme člověka typu Homo sapiens sapiens,který se už združuje do skupin typu velkorodiny.Často vytváří nástěnné malby.Mezi naleziště patří Předměstí na Moravě a Pavlov na Moravě.Dále také vytvářeli umělecké plastiky.Nejznámější je "Věstonická Venuše" z Dolních Věstonic,kde byly dále nalezeny keramické figurky.Objevují se také první náznaky rituálních pohřbů.
V mezolitu,kdy žije člověk typu Homo erectus,zaznamenáváme změnu podnebí.Mění se vegetace a složení zvěře,člověk se přizpůsobuje nebo migruje.
V neolitu se člověk začíná usazovat a rozvíjí se zemědělství.Vyvíjí se kultura,především však výroba keramiky.Začíná se těžit materiál(křemenec) v Bečově,Tušimicích a Sázavě.Jako první se u nás objevuje kultura lineární keramiky.Ta se vyznačuje jednoduchými tvary odvozenými z koule nebo tvary podobnými dýním či hruškám.Ryté linie jsou dvojité nebo trojité a vytvářejí klikatice,meandry a spirály.Nejpočetnější nálezy jsou z Mohelnic na Moravě,Bylan u Kutné Hory a Chutěbudic u Pobořan.Tuto kulturu později vystřídala kultura keramiky vypíchané.Ta byla vytvořena hustými řetízky vodorovných,svislých nebo krokvicovitých vpichů,které byly vytvářeny kolkem.Na tu navázala kultura lengeyská,která zahrnovala několik kultur a skupin.Významná naleziště jsou Hluboké Mošůvky a Těšice.
V eneolitu se rozvíjí množství kultur,které jsou ovlivňovány hlavně ze západu(michelburská) a ze severu a severo-východu(kultura nálevkovitých pohárů a šňůrková keramika).U kultury nálevkovitých pohárů je typickým znakem nálevkovitě se rozvíjející hrdlo pohárů.Z naleziště v Makotřasech máme dochovaný žáruvzdorný kelímek,což poukazuje na 1. metalurgii u nás.U kultury se šnůrkovou keramikou je hlavním znakem keramika zdobená otisky šňůrky.Tuto kulturu známe bohužel jen z hrobových nálezů.Spolu s těmito nálezy byly pohřbené kamenné zbraně a nástroje-u mužů,ozdoby z mušlí,zvířecích zubů a meděné náušnice-u žen.V této době vzrůstá v rodině i ve společnosti úloha muže.Podle nálezů z pohřbů můžeme říci,že se začíná dělit i postavení ve společnosti.

Hodnocení referátu Nejstarší osídlení v ČR

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 399×
  434 slov

Komentáře k referátu Nejstarší osídlení v ČR

Eva
Oprav mezery, za čárkou a jiným znaménkem, se dělá mezera. . . .