Světová hospodářská krize a Nacismus v Německu

1) Světová hospodářská krize

- konec roku 1929,krach na burze v New Yorku-začátek hospodářské krize(následoval
krach firem i bank)

= během roku se krize přesunula i do Evropy (důvod-evropské banky napojeny na USA)

DŮSLEDKY KRIZE:
---------------
- obrovská nezaměstnanost-pokles životní úrovně

-nespokojenosti lidí využívají nejvíce dvě politické strany:fašistická a
komunistická--nabízejí jednoduchá řešení

PŘEKONÁNÍ KRIZE:
----------------
1933 - nový americký prezident F.D.Roosvelt zavedl novou ekonomickou politiku
(NOVÝ ÚDĚL) - stát zasahuje do hospodářství -- jeho oživení

ČSR-vrchol krize 1932-33
-přes 1 000 000 nezaměstnaných
-pokles mezd
X- opatření vlády=poukázky na potraviny + podpory

SSSR
-krize se vyhnula
-průmysl orientován na těžký
- zemědělství-kolektivizace= vznik družstev (=kolchozy)
-pro odpůrce zřídil Stalin GULAGY (=pracovní tábory na Sibiři)

2) NACISMUS V NĚMECKU
--------------------
-hospodářská krize zapříčinila velký růst popularity nacistické strany
leden 1933- Hitler jmenován říšským kancléřem(předseda vlády),jmenoval ho prezident Hindenburg--důvod:fašisti budou pod kontrolou
únor 1933- požár Říšského sněmu (založili ho nacisté=záminka pro vypořádání se s opozicí)--následovalo:
a)Masové zatýkání politických odpůrců(zřízení koncentračních táborů)
b)Zrušení všech politických stran--nastolena cenzura
---Nacisté postupně převzali veškerou moc ve státě:
a)povolena pouze jedna politická strana=Hitlerova NSDAP
b)Hitler=zvláštní titul Fúrer=vůdce
(1934-smrt prezidenta--Hitler zastává i tento úřad)
c)Zřizují se i nacistické oddíly:
SA= útočné
SS= ochranné +GESTAPO=tajná nacistická policie
--v roce 1933 vystupuje Německo ze Společnosti národů,jediným spojencem Německa je Itálie
3) ČSR VE 30. LETECH
------------------------
-nástup Hitlera k moci znamená ohrožení pro ČSR--dusledky:
a)Větší spolupráce v rámci malé Dohody(=spojenectví ČSR+Rumunska+Jugoslávie proti Maďarsku)
b)Upevněné vztahy s Francií,Anglií a Sovětským svazem
c)Budování pohraničních pevností(podle francouzského vzoru)

4) POLITICKÝ VÝVOJ
------------------
-na politické scéně ČSR se objevují tyto proudy:
a)DEMOKRATICKÝ-vítězí ve volbách(i v roce 1935)
-z těchto stran sestavena Vládní koalice
b)LEVICOVÝ-KSČ-1929 do čela Klement Gottwald-nastupuje bolševizace strany(=její polika je úplně podřízena Moskvě)
c)PRAVICOVÝ-nacionální strany:
1)NĚMECKÁ FAŠISTICKÁ STRANA
--1933 zrušena
2)české fašistické strany se sjednotí--vznikne strana NÁRODNÍ SJEDNOCENÍ
(v čele K.Kramář)
3)Slovensko-SLOVENSKÁ LUDOVÁ STRANA-v čele Andrej Hlinka-požadují samostatnost Slovenska
4)Sudety-vznikne SUDETONĚMECKÁ STRANA(SdP)-v čele K.Henlein
1935-volby-vítězí dem. strany
1935-abdikoval T.G.M.
-prezidentem E.Beneš
(do 1938,potom prezident ČS. exilové vlády,1945-48-opět prezidentem ČSR)

Hodnocení referátu Světová hospodářská krize a Nacismus v Německu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 976×
  386 slov

Komentáře k referátu Světová hospodářská krize a Nacismus v Německu