Světová hospodářská krize, nástup fašismu

Hospodářství většiny zemí postihla krize, otřásla i demokratickým státy
Nebezpečí: nacismus, italský fašismus, japonský militaristický režim, diktatura v SSSR

Krach na burze v New Yorku:
„černý čtvrtek“ – 24. 10. 1929 = krach obchodu s CP, z USA rozšíření do dalších zemí, zhoršuje se až do roku 32, mimořádná délka, hloubka, vysoká nezaměstnanost, zemědělská i průmyslová krize, nabídka větší než poptávka -> pokles cen, krize zahraničního obchodu
měnová krize – devalvace, vznik soupeřících bloků: librový /VB/, dolarový, zlatý /FR/, clearingový /stř. Evropa/, pokles průmyslové produkce, zvyšují se sociální nepokoje – stávky, hladové pochody, fašisté nabízejí vládu pevné ruky, komunisti chtějí soc. revoluci
menší krize ve VB, asijských zemích, Řecku, Dánsku, Rumunsku, Španělsku
vlády se snaží krizi čelit, stát zasahuje do ekonomie
teoretik – Ang. J.M. Keynes – Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz, je proti liberalistům / ti tvrdí: ruka trhu – nejlepší regulace/ -> zástupce A. F. von Hayek
am. prez. F. D. Roosvelt, lidová fronta ve FR, švédská cesta z krize – praktické kroky proti krizi
Rooseveltův hospodářský program = New Deal /Nový úděl/
Vyhrál s ním v listopadu 1932 volby s republikánem Hooverem
Využití státních zásahů do hospodářství za účelem zastavení krize a oživení ekonomiky
Zavedení státního dozoru nad bankovnictvím, částečná regulace bankovního systému, pomoc ústřední cedulové banky podnikům v krizi, devalvace dolaru v r. 1934, regulace zem. produkce, zákon o obnově národního průmyslu
Prosazení zlepšení soc. postavení dělnictva a zaměstnanců -> Kodexy práce /min. mzda, odbory/, snížení nezaměstnanosti -> stavby letišť, přehrad
1935 – druhý Nový úděl: pokračování, soudnictví, státní správa
výsledek: zlepšení situace v USA, 1937 – konjunktura
později odpor podnikatelů, úděl je brzdou hospodářského rozvoje, část zrušena

Nástup fašismu v Německu
Složitá situace ve Wiemarské republice, slabá vláda, slabá soc. – demokracie /včele/, komunisti vidí vzor v SSSR, pravici imponuje monarchie, nespokojenost s výsledkem Vers. smlouvy, kritika vlády, že podepsala smlouvu, puče, pokusy o převrat
1919 – NSDAP /národně soc. něm. strana dělnická/ = nacisté, od 1921 – včele A. Hitler, peníze získávají z meetingů
dva ozbrojené oddíly: SA – 1921, SS – 1925
SA – útočný oddíl, dostal Hitlera k moci
SS – osobní stráž Hitlera, fanaticky jemu oddaná
Po hospodářské krizi navazuje Hitlerova nacistická strana spolupráci s velkokapitálem, dostává od něj finanční podporu, kolem Hitlera obrovská propaganda
Nac. ideologie:
Teorie pangermanismu = nadřazenost německého národu, prosazují árijskou rasu – od indoevr. kmene od řeky Gangy
Nordický typ: modré oči, vysoký, štíhlý, plavovlasý,
Šovinismus: vyhrocený nacionalismus
Antisemitismus = nenávist vůči židům /závist/
Právního zákonu nabyl 1925: Norimberské zákony /židé zbaveni občanské rovnoprávnosti, omezený přístup, zakázáno povolání, zákaz škol, vztahy mezi árijci, židy zakázány/
Proti Rómům: vyhubit, na Sibiř
Snaha o vytvoření velkoněmecké říše /Německo, Rakousko, Polsko, Československo/
Obyvatelstvo: poněmčeno, vyhubeno, zotročeno, vyhubit mentálně zaostalé
Symbol hákový kříž – svastika = pradávné božstvo, střídání ročních období, 4 světové strany, prvotní pohyb, štěstí – ve směru hodinových ručiček
30. 1. 1933 – Hitler říšským kancléřem, nacistická diktatura
únor 33 – nacisté podpálili Reichstag, snaha očernit komunisty, Lipský proces
33 – Německo vystoupilo ze společnosti národů
Noc dlouhých nožů: spory oddílů SA /Ernst Röhm/ s generalitou Hitlera, Hitler nechtěl začlenit SA mezi vojsko
30. 6. 1934 – akce naplánovaná oddíly SS, povraždění lidí z SA, nepříjemní Hitlerovi
SA – přeměněny na výchovu, nezačleněny do armády Hitlera
Listopad 1938 – Křišťálová noc, zaměřeno proti židům = vysypané sklo z židovských obchodů
Hitler zahájil zbrojní výrobu
1935 – všeobecná branná povinnost
1934 – SSSR do Společenství národů
lidová fronta – soc. + rep. + kom. -> boj proti fašismu, do voleb na některých územích zvítězily
v Sársku provedl plebiscit 1935 /lidové hlasování/, Sársko připojeno k Německu, připojeno Porýní

Situace v Rakousku
K moci kancléř Dollfus, sympatizuje s italským fašismem, Vlastenecká fronta – nac. strana v Rakousku
1934 - zavražděn Dollfus, protože měl vzor v Itálii
Schusching- pokračuje v Dollfusově politice, zajímá se o Itálii /zaměstnaná bojem v Africe/ -> orentuje se na Německo, demise
1938 – kancléřem Seyss – In´quart – úzké kontakty na Německo
11. – 12. 3. 1938 – obsazení Rakouska, Anschluss = anexe Rakouska Německem, = V marka, setkal se souhlasem Rakouska
Hitlerův „hnědý plán = případ“

Situace v Africe
Itálie se snaží dobýt Habeš, má Eritreu, 1935 – Itálie proti Habeši
Společnost národů odhlasovala, že Itálie je agresor, ale sankce nedodrženy
Itálie úspěch, získala Habeš, spojila Habeš, Eriteru /it. Somálsko/ -> 1936 vznik východní Afrika

Občanská válka ve Španělsku
Nejednota, republikou
1936 – ve volbách vítěz strana Lidové fronty proti fašismu, veliká nejednota republikánů
fašistické organizace:
Falanga – včele generál Franco, republikáni proti němu nezasáhli
Červenec 36 – fašisté zahájili obč. válku, povstání proti republice
Fašisty podporuje Itálie a Německo
Anglie, Francie – politika nevměšování
SSSR – pomoc republikánům, málo účinná
Přicházejí dobrovolníci = interbrigadisté z různých zemí, boj proti šp. fašismu /od nás 2000/
„U Madridu se bojuje za Prahu.“
Končí 1939 – vítěz šp. fašisté, Franco nastolil diktaturu
5. kolona – Franco postupuje na Madrid 4 kolonami, uvnitř fašisté, rozvrat zevnitř -> Hitlerova 5. kolona – rozvracení státu zevnitř
Itálie + Německo – smlouva o koordinaci ve válce
1936 – osa Berlín, Řím, později Tokio

Agrese Japonska v Číně
Na poč. 30. let napadli Japonci Čínu
1932 – Japonci zřídili v části Číny stát Mandžukuo, do vedení dosadili posledního čínského císaře Pchu-i, loutkový stát, neexistuje vlastní rozhodování
společnost národů odmítla uznat M. jako stát ->
1933 – Japonci vystoupili ze společnosti národů
1937 – z Mandžuska agrese Japonska proti Číně
Kuomintang + komunisti se spojili, konec občanské války, společný boj proti Japoncům
1936 – Německo + Japonsko – uzavřen pakt proti kominterně /Anglii/, osa Berlína, Řím, se protahuje do Tokia

Situace v SSSR
Stalin plánuje industrializaci podle 5–letých plánů, stavění průmyslových závodů
Kolektivizace = zakládání družstev, kolchozů, vysídluje nejlepší zemědělce
Popravy, gulagy
Levná otrocká pracovní síla
Vybudoval si kult osobnosti

Hodnocení referátu Světová hospodářská krize, nástup fašismu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 373×
  828 slov

Komentáře k referátu Světová hospodářská krize, nástup fašismu