NESTÁTNÍ neziskové organizace

Patří sem občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, politické strany a církve.

Občanská sdružení (OS)

- dobrovolná sdružení, kde se shromažďují občané k provádění společensky prospěšné a hlavně zájmové činnosti
- jsou to např. myslivecká OS, sportovní kluby – sokol, rybářské spolky, odbory ale i centra pro postižené
- většinu jejich příjmů tvoří členské příspěvky, ale také dary od sponzorů nebo příspěvky od státu

Obecně prospěšné společnosti (OPS)

- tyto spol. mají povinnost poskytovat OP služby, ale v zákonu není upřesněno co je OP služba
- je to Drop In, Český národní registr dárců kostní dřeně, Člověk v tísni, útulky pro zvířata
- zaměřují se na charitu, vzdělání, kulturu a osvětu

Nadace a nadační fondy

- rozdíl mezi nadací a nadačním fondem:
- nadace musí mít tzv. nadační jmění, které je nedotknutelné (nesmí se prodat) a které musí být schopné přinášet trvalý výnos ( = dům neprodáme ale pronajmeme), hodnota nad jměním nesmí klesnout pod 500 000,-
- nadační fondy nemají nedotknutelné jmění ani limit hodnoty tzn. že může veškerý svůj majetek použít pro daný účel

- tyto organizace sdružují majetek k danému obecně prospěšnému účelu
- OP účelem může být : rozvoj duchovních hodnot, ochrana práv a svobod občanů, ochrana životního prostředí, tradic, památek, rozvoj vědy, kultury, vzdělání, sportu
- např. UNICEF, UNESCO, GREEN PEACE, BRONTOSAURUS, KAPAK NADĚJE, SVĚTLUŠKA

Politické strany (PS)

- v ČR ze zákona nesmí vznikat PS, které porušují zákony, nemají demokratické stanovy
(= pravidla) nebo omezují práva a svobodu občanů, ohrožují mravnost a veřejný pořádek
- zákon také PS zakazuje ozbrojování (mít vlastní armády), zakazuje vytvářet organizace na pracovištích a školách
- tento zákon také upravuje postavení + hospodaření + financování PS

- příjmy PS:

 1. příspěvek ze stát. rozpočtu – na částečnou úhradu volebních nákladů (100,- jeden hlas)
 2. příspěvek ze stát. rozpočtu – na činnost PS – tento příspěvek zahrnuje tzv.
  a) příspěvek na mandát – PS dostane za každého svého poslance nebo senátora 900 000,- (mandát = křeslo)
  b) stálý příspěvek – pokud PS získala ve volbách aspoň 3% hlasu, dostane 6.mil. ročně, ale max. 10.mil. ročně
 3. příspěvky z rozpočtu krajů + obcí 
 4. příspěvky vlastních členů
 5. příjmy z prodeje nebo pronájmu majetku strany
 6. dary – od soukromých FO a PO
 7. příjmy z pořádání spol. + kulturních akcí – (plesy, koncerty, tomboly…)

Hodnocení referátu NESTÁTNÍ neziskové organizace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Linda Horáková
  28. prosinec 2012
  4 218×
  350 slov

Komentáře k referátu NESTÁTNÍ neziskové organizace

Rosendorf František
Kdokoliv trochu rozumný si přečte kolik spolků lenochů,vandalů a příživníků se přiživuje na pracujících občanech tak žasne!Kam se cpou miliardy a PROČ?!Na první ráně máme zbytečný SENÁT který zasedá párkrát do roka,berou statisíce bez práce ,je tam více jako polovina stoupenců nacismu a islámu a nemají na práci nic jiného než ,,žalovat,,prezidenta který jim společně s premiérem stojí v cestě volného rozkrádání!!!Je ovšem fakt že kdyby vláda BABIŠE v koalici s HAMÁČKEM byla jenom trochu vstřícná pro národ,udělali by pořádek a nepodporovali zločinecké politické strany,které spolupracují s naším úhlavním staletým nepřítelem Německem,kde to již řídí nacisté kteří již začali umlčovat sdělovací prostředky a místo vystěhování ISIS se rozhodli pozavírat každého,kdo řekne pravdu o vrazích z okupačních vojsk ISIS!!!!Špína v politice již 30 let a ani vláda BABIŠE s tím NIC nedělá a přesto je velice lehké provést politiku financí tak,aby byla opravdu 100 % kontrola,aby ministři stále nerozkrádali naše miliardy a oni se jenom váleli na úkor občanů a NIC nedělají,jenom národu lžou!!!A národ místo aby vyšel do ulic protestovat proti ne schopným zločincům na postech ministrů a také postavení ODS,PIRÁTŮ,nacistické KDU ČSL,i TOP 09 mimozákon,neboť protizákonně spolupracují s nacisty v EP a vláda nezakáže jakýkoliv kontakt s EP kde sedí ti,kteří plánují pokořit ČESKÝ národ obsazením US vojsk pod názvem ISIS!!!!Národ by měl protestovat proti NE ZISKOVKÁM a politickým spolkům do kterých ačkoliv nepracují,naopak narušují veřejný život občanů a spolupracují s naším úhavním nepřítelem NĚMECKEM amiliardy které jdou parazitům a nacistům se musí investovat do mladých rodin-stavbou státních bytů,podporou porodnosti v daleko větší míře než se děje/kromě podpory cikánských rodin které k nám přišly z Balkánu a SLOVENSKA,ale které nikdy nepracovaly a ani jejich děti pracovat nebudou.Do těchto cikánů investuje vláda z NAŠICH daní ročně miliardy a kriminály jsou hlavně na zimu obsazeny zločinci kteří také nikdy nepracovali včetně skupiny těchto cikánů kteří žijí na úkor národa,ale i těch,kteří sedí nejen ve vládě a pracují proti občanům a slouží těmto parazitům kteří jsou na stejném stupni jako většina politických mafií!!!