Iracionalismus (voluntarismus, filosofie vůle)

Zástupci této filozofie byli vychováváni zvláštním způsobem a to se odrazilo v jejich učení.

Arthur Schoppenhauer

 • jeho matka měla umělecký kroužek, byl ovlivněn uměním
 • jeho filozofii nechtěli z počátku uznat, vydal několik děl, na univerzitě (zároveň s Hegelem), nakonec byla jeho filozofii uznána a mnoho dalších z ní čerpalo
 • pesimistická filozofie k životu - veškeré naše úsilí směřuje k utrpení, jestliže není naplněno
 • díla:
  • Svět jako vůle a představy
   • považoval se za pokračovatele Kanta
   • byl ovlivněn Platonem a východní filozofií
 • co je podstatou všeho, základem života
 • odmítá pozitivismus, smysly a rozumem neumíme proniknout pod povrch a podstata se ukrývá právě tam (je hluboko)
 • člověk je cestou k jejímu poznání, protože podstata je v každém z nás a podstatou je vůle k životu, která neuhasíná a je neustále aktivní, pohání nás k činnosti a k tomu abychom o něco usilovali a tak dosáhli uspokojení
 • vůle nás vždy za něčím žene → život je provázen chtěním a utrpením když své cíle nemůžeme uspokojit
 • lze vůli ovládnout a uspokojit – naše vůle není svobodná, protože je součástí světové vůle a ta nelze překonat
 • pouze vůle může překonat vůli – a to 2 cestami:
  1. cesta umělecká
   • krátkodobá, pouze po dobu kdy působí vnímaný předmět (např. hudba)
   • musíme se ponořit do vliv umění
  2. cesta askeze
   • dlouhodobá
 • vývoj společnosti se děje v kruhu – opakujeme stejné chyby
 • („Mudrcové všech dob říkali totéž a hlupáci dělali totéž, tedy pravý opak“)

Søren Kierkegaard

 • měl 7 sourozenců, přísně vychováván v duchu puritánství
 • zemřel mladý na přepracování
 • psal formou dialogu, ale pod pseudonymy, protože vystupoval proti církvi
 • odmítal poměry v církvi - zastával osobní zbožnost, vnitřní víru a poctivost před bohem
 • předchůdce existencionalismu
  • člověk by se měl zabývat svou vlastní existencí, svou osobou a svým životem
  • → měl by si uvědomit konečnost své existence (časovou ohraničenost)
  • měl by mít úsilí něco se svým životem udělat a poznat sám sebe

Fridrich Nietzsche

 • byl přísně vychováván samými ženami, otec mu zemřel když byl malý
 • dříve měl rád německý národ (přátelil se s Wagnerem), později ho začal nenávidět, zjistil že je špatný (pohádal se s Wagnerem)
 • postupně se stranil společnosti, 12 let před smrtí byl v kómatu
 • díla:
  • Tak pravil Zarathustra
  • Vůle k moci
   • myslel si že poslední kdo něco udělal ve vědě byl Herakleitos, ostatní je
   • špatně a musí se zničit → „filozof s kladivem“
   • filozof sedmi anti - proti morálce, socialismu, demokracii, pesimismu, feminismu, křesťanství, intelektuálnosti
   • → místo dosavadních hodnot je potřeba vytvořit nové (správné)
    • = hodnota nadčlověka (= silný člověk, spoléhá se na sebe)
   • člověk by měl spoléhat sám na sebe, měl by mít vůli k moci
   • → moci sám se sebou něco udělat, změnit svůj život, najít smysl života - moci dosáhnout cíle, překonávat překážky za účelem dosažení cíle

Hodnocení referátu Iracionalismus (voluntarismus, filosofie vůle)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. srpen 2017
  2 855×
  448 slov

Komentáře k referátu Iracionalismus (voluntarismus, filosofie vůle)