Word 2002

Textový editor Word nabízí svému uživateli krmě běžného vytvoření, uložení a vytištění řadu dalších funkcí, které umožňují urychlit práci s textovým editorem, zlepšit vzhled dokumentu, doplnit do něj další funkce.Tomto produkt je nutno si zakoupit a pořídit licenci. Prodává se kompletně v českém jazyce. Nejnovější je verze 2002 XP. Prodává se jako součást kancelářského programu OFFICE XP.

Zde jsou jednotlivé funkce:Nápověda je zobrazována pomocí animovaného pomocníka,jímž je například vědec, pes, kočka atd. Nápověda se zobrazí po provedení určité akce a to pomocí témat uložené v počítači. Nebo také vaše vlastní dotazy napsané vaši formou. K dispozici jsou i tipy dne usnadňující provádění určité činnosti. Pro některé činnosti je možné využít služby průvodce, který vám nastíní jednotlivé kroky a nedovolí zapomenout jednotlivou na žádnou část celého postupu.Word je úzce propojen s elektronickou poštou. Proto můžete snadno odesílat emailem libovolný dokument nebo pomocí textového editoru zpracovat zprávu elektronické pošty. Dokument je formován pomocí šablony dokumentu. Ta může nejen dokument z formátovat, ale i obsahovat text, který se v daném dokumentu používá. Práce s dokumentem tak může spočívat pouze v tom, že upravíte text jenom pro určitou situaci. Do dokumente můžete připojit objekty z jiných aplikací: data z databáze, text speciálně upravený programem WordArt, obrázky, fotografie, grafy, zvuky videoklipy, rovnice a vědecké výrazy a další. Podporuje také funkce makro. Pomocí záhlaví a zápatí je možné umístit text či obrázek, který se má opakovat na každé straně. V dolním menu jsou zobrazené funkce pomocí ikon a které po kliknutí se vykoná funkce. Je zde kreslení, úprava textu, úprava obrázku, nápověda a samozřejmě číslo stránky, oddělení, kolikátá je to řádka a slovo. Dolní lištu si můžeme upravit sami pomocí Možnosti, můžeme si přidat či odebrat některá tlačítka.Bohaté jsou jazykové nástroje, které vám umožní zkontrolování vámi napsanému textu, zda v dokumentu nejsou překlepy, to se automaticky podtrhne vlnitou čarou.Vyhledávají se synonyma. Do dokumente můžete začlenit tabulku. Tu můžete orámovat, upravit velikost políček a také použít vzorce pro sčítání, vytvoření průměru a dalších funkcí s čísly v tabulce. Word je přizpůsoben proti vícenásobnému či neoprávněnému přístupu, umožní provádět změny jiným uživatelů pomocí revizních značek, umožňuje vytvořit formulář a upravovat pouze místa určená k vyplnění. Delší dokumenty je možné rozdělit do více souborů a pak je znova spojit nebo vytisknout jako jeden, navázat číslování seznamů a stránek, aktualizovat obsah i rejstřík. Dokument je možné zobrazit v různými způsoby podle fáze jeho přípravy. Také okno, ve kterém jej zpracováváte, si můžete ponechat ty ovládací prvky, které využíváte.

Hodnocení referátu Word 2002

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. leden 2008
  3 763×
  430 slov

Komentáře k referátu Word 2002