Soustružení

Soustružení je strojní třískové obrábění geometricky určitým břitem.Jednobřitým nástrojem se tak vyrábějí rotační nebo rovinné plochy.

ROZDĚLENÍ DRUHŮ SOUSTRUŽENÍ
Dělí se podle:

 • polohy obráběné plochy na vnější a vnitřní soustružení
 • směru posuvu na podélné(soustružení válcových ploch) a příčné soustružení(soustružení čelních ploch)

POSUV
Při podélném soustružení probíhá ve směru osy Z (osa obrobku), při příčném soustružení ve směru osy X (kolmo k ose obrobku).
Posuv f se udává v mm na jednu otáčku obrobku. Jeho velikost ovlivňuje jakost povrchu soustružené plochy.

PŘÍSUV
Při podélném soustružení probíhá ve směru osy X, při příčném soustružení ve směru osy Z. Hloubka řezu a odpovídá přísuvu soustružnického nože.

TVOŘENÍ TŘÍSEK
PRŮŘEZ TŘÍSKY
Je to součin posuvu f a hloubky řezu a. Aby byl čas výroby co nejkratší, musí se soustružit s vysokou řeznou rychlostí a velkým průřezem třísky. Tyto požadavky jsou omezeny výkonem stroje, tuhostí obrobku, trvanlivostí nástroje a požadovanou jakostí povrchu. Je-li třeba odebrat velký přídavek,musí se proto soustružit více třískami, např: nejdříve obrábět nahrubo, pak načisto.

UPÍNÁNÍ OBROBKŮ
Soustružené díly musí být upnuty podle svého tvaru. Přitom se nejčastěji používají následující upínací prostředky:

 • sklíčidlo
 • středící hrot
 • kleštiny
 • lícní deska

PRAVIDLA PRÁCE:

 • Čelisti sklíčidla nesmějí příliš vyčnívat přes průřez sklíčidla
 • Upínací síla musí být přizpůsobena obrobku a velikosti síly obrábění
 • Upínací klíč vždy ihned vytáhnout ze sklíčidla
 • Soustružnický nůž upnout vždy pevně, bezpečně, s co nejmenším vyložením a do osy obrobku
 • Soustružnický nůž se nesmí upínat nebo uvolňovat při běžícím stroji
 • Otáčkové stupně a posuvy se zařazují vždy jen v klidu stroje

Hodnocení referátu Soustružení

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Pauzik
  28. prosinec 2012
  6 136×
  248 slov

Komentáře k referátu Soustružení