Informace o EU

Historie a vznik EU

Je osmého května 1946 a oslavuje se konec druhé světové války. Politici vidí válkou zničené země a začínají přemýšlet o společenstvích, která by zamezila dalším konfliktům v Evropě a zároveň zvýhodnila obchod mezi zeměmi. Winston Churchil volá po Spojených státech evropských.
O pět let později v dubnu 1951 je přijato Schumanovo prohlášení, které dává vzniknout Evropskému společenství uhlí a oceli.Založilo ho šest zemí a to: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Holandsko a Spolková republika Německo.
V roce 1957 ztužuje těchto šest zemí svou spolupráci podpisem Římské smlouvy, čímž je vytvořeno Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii. Vzniká společný trh, kde se dá se zbožím volně obchodovat.
V roce 1960 se rodí další změny a to vznik Evropského sdružení volného obchodu zahrnující některé západní a východní demokratické země, nepatřící K EHS. Další smlouvou je v roce 1968 vytvořena Celní unie. Jsou zrušeny všechny celní tarify mezi zeměmi EHS.
V roce 1979 je poprvé všeobecným hlasováním zvolen Evropský parlament a vytvořen Evropský měnový systém. O sedm let později v roce 1986 podepisují členové EHS jednotný evropský akt, který posiluje instituce a pravomoci EHS a vytváří velký vnitřní trh, kde se může pohybovat zboží, služby, kapitál a lidé bez kontroly na národních hranicích. Tento trh se stává skutečností 1. ledna 1993.
V roce 1992 jsou podepsány Maastrichtské smlouvy, jímž se Evropská společenství rozšiřují na Evropskou unii. Jejím prvním cílem je vytvoření hospodářské a měnové unie.
Další dohoda je podepsána v roce 1997 v Amsterodamu. Jejím cílem bylo zkontrolovat a případně vylepšit některá ustanovení existujících smluv, aby se zvýšila účinnost a vyšlo se vstříc očekávání občanů. V roce 1999 se v jedenácti z 15 členských zemí objevuje v bankovém styku EURO, jednotná evropská měna.

Postupné rozšiřování Evropského společenství

1957 - zakládajících šest zemí (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Holandsko, Spolková republika Německo)
1973 - Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Irsko, Dánsko
1981 - Řecko
1986 - Španělsko, Portugalsko
1990 - Východní Německo je sjednoceno se západním
1995 - Finsko, Švédsko, Rakousko. Norové hlasují podruhé proti členství.
2003 – 2005 - K unii by se měla připojit Česká republika, Polsko, Slovinsko, Maďarsko, Estonsko, Kypr a Malta.

Vstup České republiky do Evropské Unie

V roce 1996 podala ČR žádost o členství v Evropské unii. V následujícím roce byl vypracován posudek o schopnosti České republiky plnit podmínky tohoto členství. Na základě posudku se Evropská rada rozhodla zahájit s naší republikou, spolu s dalšími pěti zeměmi, oficiální rozhovory o vstupu do Evropské unie.
Přistoupení České republiky se může stát skutečností až po dlouhodobé přípravě veřejné správy, podniků a dalších organizací. Členství v Unii znamená také, že v ČR bude zavedeno právo Evropské Unie. Část z něj bude platit přímo a zbylá část bude postupně převzata do Českého právního systému postupně.

Problémy plnění úkolů pro vstup do EU

Před dvěma týdny vydala Evropská Unie hodnotící zprávu o pokroku nebo spíše nepokroku České republiky v plnění úkolů, které jsou nutné pro vstup do EU. Tato zpráva vyznívá pro ČR velmi kriticky.
Největší znepokojení budí v EU neschopnost českých stran spolupracovat v evropských záležitostech. Dále to jsou mizivé změny k lepšímu od loňské kritické zprávy. Unii se nelibí nedostatky v soudnictví a váznoucí reforma státní správy i ekonomiky. Špatné hodnocení je i za slabý boj se zločinem, korupcí a diskriminací, zhoršení ekonomické situace, způsob poskytování státních podpor, malé pokroky v ochraně životního prostředí, zastavení změn v oblasti dopravy a zemědělství, nulový pokrok v ochraně zdraví pracujících, nedostatečná restruktulizace průmyslu a nedostatek vyčleněných financí v mnoha prioritních oblastech.
V té zprávě však zaznívá i hodnocení kladné. Oceněn byl pokles inflace, známky nového růstu ekonomiky, liberalizace kapitálových trhů, vyrovnávání cen, privatizace bank a odstraňování jejich nedobytných vkladů. Dále vzrůstající příliv zahraničních investic, kroky vlády za účelem přilákání peněz z ciziny. Zlepšení je taky v ochraně hranic a veterinární kontrole. Velmi dobrých výsledků dosahujeme v letecké dopravě.

Hodnocení referátu Informace o EU

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  23. květen 2008
  3 832×
  630 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Informace o EU