Fyzika referáty

Název referátu Slov Hodnocení
Sluneční soustava 978 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Sluneční soustava 464 hvězda hvězda hvězda   
Snímače a převodníky 1 456 hvězda hvězda půl hvězdy   
Solární články 469 hvězda hvězda hvězda   
Souhvězdí 409 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Soustava SI 135 hvězda hvězda hvězda   
Statika kapalin a plynů 609 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Statika tuhého tělesa, mechanické vlastnosti pevných látek 762 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Stav beztíže 608 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Stavba atomového obalu 530 hvězda hvězda půl hvězdy   
Štěpení jader 518 hvězda hvězda hvězda   
Superabsorbent 101 hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Světelné zdroje používané v reklamě 626 hvězda hvězda hvězda   
Telefon 1 201 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Tepelné a elektrické motory 492 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Tepelné děje v ideálním plynu, 2. termodynamický zákon 583 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Tepelné motory 2 897 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Tepelné motory 2 485 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Tepelné Motory 1 494 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Tepelné spalovací motory 586 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Teplo a práce 359 hvězda hvězda hvězda   
Teplota 369 hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Teplotní stupnice, závislosti fyzikálních veličin na teplotě 418 hvězda hvězda    
Termální prameny-přírodní zdroj energie 379 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Termické jevy 153 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Termojaderná fúze 1 473 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Termojaderná syntéza - Fúzní reaktor 1 418 hvězda hvězda půl hvězdy   
Termonukleární fúze 3 854 hvězda hvězda hvězda   
Thomas Alva Edison 210 hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Tření 322 hvězda hvězda hvězda   
Tření 428 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Tření, odstředivá, dostředivá síla, práce, výkon, mechanická enegie 325 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Trocha prášku rozpustí mraky 184 hvězda hvězda půl hvězdy   
UFO a mimozemské civilizace 2 944 hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Ultrazvuk 241 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Uran 489 hvězda hvězda hvězda   
Určení setrvačné hmotnosti tělesa mechanickým oscilátorem 306 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Určení tepla přijatého 1.kapalným tělesem a odevzdaného 2. kapalným (laboratorní práce) 192 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Určení tíhového zrychlení pomocí matematického kyvadla 239 hvězda hvězda hvězda   
Valivá a kluzná ložiska 380 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vážení a práce s různými typy vah 289 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Věda v druhé polovině 19. století 1 234 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Vedení proudu v kapalinách a plynech 761 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vedení proudu v polovodičích, polovodičová dioda a tranzistor 472 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Velký třesk 280 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Velký třesk (Big Bang) 358 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Venuše 971 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Venuše 298 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vesmír 470 hvězda hvězda hvězda   
Vesmír 1 218 hvězda hvězda hvězda hvězda