Vyhledávání slohové práce

Nalezené referáty odpovídající hledanému výrazu slohové práce, seřezané od nejlepší shody:

Název práce Kategorie Slov Hodnocení
Řád a hodnota lidské činnosti - práce Náboženství 723 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Trh práce Ekonomie 1 514 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Práce, mzda, zaměstnanost a pracovní právo Ekonomie 2 260 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Výrobní činitelé v národním hospodářství a v podniku Ekonomie 1 044 hvězda hvězda    
Fyziologie zraku a kožních čidel (laboratorní práce) Biologie 173 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Personální činnost podniku Ekonomie 749 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Produktivita práce jako klíč úspěchu v budoucnosti Ekonomie 1 593 hvězda hvězda hvězda   
Odměňování pracovníků Ekonomie 470 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Teplo a práce Fyzika 359 hvězda hvězda hvězda   
Pracovní právo Právo 1 739 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Tření, odstředivá, dostředivá síla, práce, výkon, mechanická enegie Fyzika 325 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Management (maturitní otázky) Ekonomie 4 013 hvězda hvězda hvězda   
Ekonomie jako věda Ekonomie 1 918 hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Personální činnost Právo 722 hvězda hvězda    
Personální činnost v podniku Ekonomie 1 823 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Management Ekonomie 1 577 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Laboratorní práce Biologie 93 hvězda hvězda hvězda   
Příprava solí - (laboratorní práce) Chemie 98 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Slohové útvary jednotlivých funkčních stylů, slohové postupy Gramatika 1 111 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Pracovněprávní vztahy Právo 997 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Pracovní právo + pracovní smlouva Právo 687 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Práce se sklem Chemie 381 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Slohové rozvrstvení jazykových prostředků Gramatika 305 hvězda hvězda půl hvězdy   
Personální zajištění a odměňování Ekonomie 2 451 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Smyslové orgány - (laboratorní práce) Biologie 152 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Jaroslav Heyrovský - Nobelova cena za chemii Chemie 2 008 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Trh a tržní mechanismus Ekonomie 1 488 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Elektrolýza (laboratorní práce) Chemie 191 hvězda hvězda hvězda   
Určení tepla přijatého 1.kapalným tělesem a odevzdaného 2. kapalným (laboratorní práce) Fyzika 192 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Vážení a práce s různými typy vah Fyzika 289 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Pracovní podmínky Právo 291 hvězda hvězda    
Práce a jednoduché stroje Fyzika 215 hvězda hvězda půl hvězdy   
Eduardo Chillida, současné sochařství Sochařství 1 637 hvězda hvězda hvězda   
Dopis - slohová práce Slohové práce 351 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Právní odvětví Právo 1 153 hvězda hvězda hvězda   
Podnikání ve stavebnictví Právo 4 582 hvězda hvězda hvězda   
Makroekonomie Ekonomie 1 954 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Slohové útvary a postupy Gramatika 295 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Wolker, Jiří - Těžká hodina Čtenářský deník 443 hvězda hvězda hvězda   
Jazyková kultura Gramatika 453 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy