Vyhledávání účetnictví

Nalezené referáty odpovídající hledanému výrazu účetnictví, seřezané od nejlepší shody:

Název práce Kategorie Slov Hodnocení
Podstata a význam účetnictví Ekonomie 335 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Právní úprava učetnictví v ČR (důraz na zákon o účetnictví), obecně uznávané učetní zásady Ekonomie 805 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Vznik a vývoj učetnictví, funkce a členění učetnictví Ekonomie 795 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Právní úprava účetnictví Ekonomie 1 131 hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Jednoduché účetnictví Ekonomie 1 325 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Zakladní charakteristika jednoduchého učetnictví Ekonomie 694 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Daňové aspekty vedení účetnictví (nároky kladené daňovými zákony na účetnictví) Ekonomie 1 416 hvězda hvězda hvězda   
Účetní knihy v jednoduchém účetnictví Ekonomie 738 hvězda hvězda hvězda   
Zákon o účetnictví, české účetní standarty pro podnikatele Ekonomie 822 hvězda hvězda půl hvězdy   
Evidence nákladů ve finančním účetnictví Ekonomie 1 016 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Evidence výnosů ve finančním účetnictví Ekonomie 760 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Akciová společnost Právo 921 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Význam a druhy účetních dokladů Ekonomie 276 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Inventarizace majetku a závazků Ekonomie 918 hvězda hvězda    
Účetní dokumentace Ekonomie 1 151 hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Význam, druhy, náležitosti, opravy a oběh účetních dokladů, daňové doklady Ekonomie 702 hvězda hvězda půl hvězdy   
Vertikální a horizontální marketingový systém Ekonomie 448 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Kalkulace a rozpočetnictví Ekonomie 1 006 hvězda hvězda hvězda   
Podnikání ve stavebnictví Právo 4 582 hvězda hvězda hvězda   
Hospodaření s dlouhodobým majetkem - tahák Ekonomie 551 hvězda hvězda půl hvězdy   
Financování podniku Ekonomie 625 hvězda hvězda hvězda   
Časové rozlišení Ekonomie 167 hvězda hvězda hvězda   
Evidence materiálu způsobem A a B Ekonomie 1 553 hvězda hvězda hvězda hvězda  
MIS – marketingový informační systém Informatika 1 007 hvězda hvězda půl hvězdy   
MIS - marketingový informační systém Informatika 1 011 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Kalkulace Ekonomie 1 090 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Účetní uzávěrka Ekonomie 315 hvězda hvězda hvězda   
Daně a dotace Ekonomie 1 303 hvězda hvězda hvězda   
Živnostenské podnikání Ekonomie 1 396 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Majetek podniku a jeho formy Ekonomie 397 hvězda hvězda hvězda   
Kriminalita na počítačích Informatika 442 hvězda hvězda půl hvězdy   
Podnik a podnikové činnosti Ekonomie 508 hvězda hvězda    
Factoring Ekonomie 558 hvězda hvězda hvězda   
Časové rozlišení nákladů a výnosů Ekonomie 572 hvězda hvězda hvězda   
Živnostenské právo Právo 618 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Zásobování a logistika Ekonomie 2 222 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Podnikání Právo 678 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Platební a zúčtovací styk Ekonomie 680 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Bankovnictví Ekonomie 2 268 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Bankovnictví Ekonomie 2 267 hvězda hvězda půl hvězdy