Vyhledávání realismus

Nalezené referáty odpovídající hledanému výrazu realismus, seřezané od nejlepší shody:

Název práce Kategorie Slov Hodnocení
Realismus a kritický realismus v české literatuře 19. století Literatura 301 hvězda hvězda hvězda   
Realismus ve světové a české literatuře Literatura 544 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Obrazy první světové války ve světové a české literatuře Literatura 1 100 hvězda hvězda hvězda   
Tahák - realismus Literatura 165 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Gogol, Nikolaj Vasiljevič - Revizor Čtenářský deník 340 hvězda hvězda hvězda   
Romantismus a realismus – Malířství Malířství 715 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Kritický realismus v Čechách Literatura 621 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Kritický realismus ve světové literatuře Literatura 1 302 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Karel Václav Rais Životopisy 499 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Světový realismus Literatura 606 hvězda hvězda půl hvězdy   
Kritický realismus, venkov v dílech kritických realistů 19. st. Literatura 613 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Český realismus Literatura 639 hvězda hvězda hvězda   
Kritický realismus ve světové a české próze 19. století Literatura 1 201 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Umělecké směry na přelomu 19. a 20.stol. Literatura 436 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Rais, Karel Václav - Zapadlí vlastenci Čtenářský deník 471 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Kritický realismus v české literatuře Literatura 761 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Kritický realismus v české literature Literatura 1 889 hvězda hvězda půl hvězdy   
Česká próza mezi dvěma světovými válkami (20.léta) Literatura 585 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Romantismus a realismus stručně Literatura 2 416 hvězda hvězda hvězda   
Ruchovci a Lumírovci Literatura 762 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Historická próza v české i světové literatuře Literatura 824 hvězda hvězda půl hvězdy   
Próza mezi dvěma světovými válkami Literatura 1 428 hvězda hvězda hvězda   
Světová próza ve 2. pol. 20. století Literatura 1 465 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Baroko – výtvarné umění Výtvarné umění 1 084 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Filosofie scholastiky Filozofie 1 125 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Světová literatura po roce 1945 Literatura 647 hvězda hvězda hvězda   
Egypt a Mezopotámie Dějepis 666 hvězda hvězda hvězda hvězda  
starověk (Egypt,Mezopotámie) Dějepis 687 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Josef Václav Myslbek Životopisy 188 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Divadlo Literatura 952 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Maupassant, Guy de - Yvetta Čtenářský deník 962 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Renesance a Humanismus Dějepis 255 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Funkcionalismus Architektura 256 hvězda hvězda půl hvězdy   
Moderní česká filosofie Filozofie 1 097 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Starověký Egypt Dějepis 1 101 hvězda hvězda hvězda   
Láska, manželství a sex v dílech světových kritických realistů 19.století Literatura 1 147 hvězda hvězda hvězda   
Giusepe Verdi Životopisy 324 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Estetika Umění 2 416 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Bezruč, Petr - Slezské písně Čtenářský deník 338 hvězda hvězda hvězda   
Vývoj českého divadla od počátku po konec 19. století Literatura 1 256 hvězda hvězda hvězda