Literatura

Název referátu Slov Hodnocení
Thomas Brezina 313 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Umělecké směry 1. poloviny 20. století 1 535 hvězda hvězda hvězda   
Umělecké směry 19.-20. století ve světové i české literatuře 711 hvězda hvězda hvězda   
Umělecké směry na přelomu 19. a 20.stol. 436 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Ústní lidová slovesnost 527 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Václav Hrabě 408 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Václav Řezáč 655 hvězda hvězda hvězda   
Válka, smrt a násilí v literatuře 212 hvězda hvězda hvězda   
Vilém Závada 1 164 hvězda hvězda hvězda   
Vladimír Páral 687 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Vladimír Vysockij 1 462 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Vladislav Vančura 749 hvězda hvězda půl hvězdy   
Vývoj balady 409 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj české poezie mezi válkami a za okupace 1 513 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj české prózy po roce 1945 do 70. let 1 876 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Vývoj českého divadla 1 028 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj českého divadla do konce 19. století 433 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Vývoj českého divadla od počátku po konec 19. století 1 256 hvězda hvězda hvězda   
Vývoj českého dramatu od počátku do konce 19. století 872 hvězda hvězda půl hvězdy   
Vývoj českého dramatu v průběhu 20. století 1 202 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj divadla do konce 19. století 3 466 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj dramatu ve 20.století 595 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj historického románu v české i světové literatuře 859 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Vývoj humoru a satiry ve světové i české literatuře 646 hvězda hvězda hvězda   
Vývoj jazyka a literatury 1 887 hvězda hvězda hvězda   
Vývoj naší literatury do 14. století 1 609 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj nejstarší literatury v Čechách 511 hvězda hvězda půl hvězdy   
Vývoj písemnictví na našem území od 9. - 14. stol. 620 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj světového dramatu 1 627 hvězda hvězda hvězda   
Vývojové tendence české poválečné prózy 650 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Význam českého divadla v 19. století 249 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Významné podněty za světové poválečné literatury 4 986 hvězda hvězda půl hvězdy   
Významní představitelé moderních směrů ve světové a české literatuře přelomu 19. a 20. století 1 540 hvězda hvězda půl hvězdy   
Vznik a počátky národního obrození 565 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Vznik a vývoj písma 217 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Vznik české moderny 861 hvězda hvězda půl hvězdy   
Vznik středověkých národních literatur, vývoj písemnictví na našem území do konce 12.stol. 1 452 hvězda hvězda hvězda   
Vztah umělců k národu a jazyku 1 791 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
William Shakespeare 293 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
William Shakespeare 354 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
William Shakespeare 1 046 hvězda hvězda hvězda   
Wolker Jiří - Těžká hodina 3 132 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Základy evropské kultury a vzdělanosti 1 102 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Základy mimoevropské a evropské kultury 1 456 hvězda hvězda půl hvězdy   
Zdena Frýbová 5 826 hvězda hvězda půl hvězdy   
Živočichopis 171 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Život a tvorba Mistra Jana Husa 182 hvězda hvězda hvězda   
Zrod moderní české žurnalistiky v době obrozenecké 1 515 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy