Český jazyk

Název referátu Slov Hodnocení
Umělecké směry 19.-20. století ve světové i české literatuře 711 hvězda hvězda hvězda   
Umělecké směry na přelomu 19. a 20.stol. 436 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Ústní lidová slovesnost 527 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Václav Hrabě 408 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Václav Řezáč 655 hvězda hvězda hvězda   
Válka, smrt a násilí v literatuře 212 hvězda hvězda hvězda   
Vedlejší věty 604 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Větné členy 647 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti, věty podle členitosti 308 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vilém Závada 1 164 hvězda hvězda hvězda   
Vladimír Páral 687 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Vladimír Vysockij 1 462 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Vladislav Vančura 749 hvězda hvězda půl hvězdy   
Vývoj balady 409 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj české poezie mezi válkami a za okupace 1 513 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj české prózy po roce 1945 do 70. let 1 876 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Vývoj českého divadla 1 028 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj českého divadla do konce 19. století 433 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Vývoj českého divadla od počátku po konec 19. století 1 256 hvězda hvězda hvězda   
Vývoj českého dramatu od počátku do konce 19. století 872 hvězda hvězda půl hvězdy   
Vývoj českého dramatu v průběhu 20. století 1 202 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj divadla do konce 19. století 3 466 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj dramatu ve 20.století 595 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj historického románu v české i světové literatuře 859 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Vývoj humoru a satiry ve světové i české literatuře 646 hvězda hvězda hvězda   
Vývoj jazyka a literatury 1 887 hvězda hvězda hvězda   
Vývoj naší literatury do 14. století 1 609 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj nejstarší literatury v Čechách 511 hvězda hvězda půl hvězdy   
Vývoj písemnictví na našem území od 9. - 14. stol. 620 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vývoj slovní zásoby, obohacování slovní zásoby češtiny 368 hvězda hvězda hvězda   
Vývoj světového dramatu 1 627 hvězda hvězda hvězda   
Vývojové tendence české poválečné prózy 650 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Vývojové tendence ve slovní zásobě současné češtiny 214 hvězda hvězda hvězda   
Význam českého divadla v 19. století 249 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Význam slova a jeho složky 231 hvězda hvězda hvězda   
Významné podněty za světové poválečné literatury 4 986 hvězda hvězda půl hvězdy   
Významní představitelé moderních směrů ve světové a české literatuře přelomu 19. a 20. století 1 540 hvězda hvězda půl hvězdy   
Vznik a počátky národního obrození 565 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Vznik a vývoj písma 217 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Vznik české moderny 861 hvězda hvězda půl hvězdy   
Vznik středověkých národních literatur, vývoj písemnictví na našem území do konce 12.stol. 1 452 hvězda hvězda hvězda   
Vztah umělců k národu a jazyku 1 791 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
William Shakespeare 293 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
William Shakespeare 354 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
William Shakespeare 1 046 hvězda hvězda hvězda   
Wolker Jiří - Těžká hodina 3 132 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Základy evropské kultury a vzdělanosti 1 102 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Základy mimoevropské a evropské kultury 1 456 hvězda hvězda půl hvězdy   
Zdena Frýbová 5 826 hvězda hvězda půl hvězdy   
Živočichopis 171 hvězda hvězda hvězda hvězda