Ekonomie referáty

Název referátu Slov Hodnocení
Dlouhodobý majetek 2 099 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Dobrovolná a vynucená zdravotní rizika 1 164 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Druhy cen ve stavební praxi 3 852 hvězda hvězda půl hvězdy   
Ekonomické systémy (Národohospodářské soustavy) 1 916 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Ekonomie 818 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Ekonomie jako věda 1 918 hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Etika v podnikání 2 011 hvězda hvězda hvězda   
Euro 1 418 hvězda hvězda hvězda   
Evidence kurzových rozdílů, dohadných položek a opravných položek 991 hvězda hvězda půl hvězdy   
Evidence materiálu způsobem A a B 1 553 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Evidence nákladů ve finančním účetnictví 1 016 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Evidence o dlouhodobých a krátkodobých CP 493 hvězda hvězda půl hvězdy   
Evidence výnosů ve finančním účetnictví 760 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Evidence zásob – složení, oceňování, operativní a analytická evidence, způsob A a B 634 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Evidence zásob vlastní výroby a zboží 650 hvězda hvězda hvězda   
Evropská unie 628 hvězda hvězda hvězda   
Factoring 558 hvězda hvězda hvězda   
Fiktivní založení firmy (Penzion U slunka) 3 516 hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Finanční analýza 1 592 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Finanční hospodaření podniku, majetek a jeho členění 385 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Finanční investice a krátkodobý finanční majetek 1 127 hvězda hvězda    
Finanční řízení a plánování, finanční analýza 661 hvězda hvězda půl hvězdy   
Finanční řízení podniku 1 056 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Finanční trh 2 177 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Finanční trh 1 835 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Finanční trh 1 391 hvězda hvězda hvězda   
Finanční trh 2 693 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Finanční trh a cenné papíry 1 205 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Financování podniku 625 hvězda hvězda hvězda   
Financování podniku 1 943 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Financování podniku 1 591 hvězda hvězda hvězda   
Financování podniku 287 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Formy stimulace 301 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Historie peněz 2 104 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Historie peněz 1 178 hvězda hvězda hvězda   
Hospodaření s dlouhodobým majetkem - tahák 551 hvězda hvězda půl hvězdy   
Hospodářská politika a životní úroveň 1 134 hvězda hvězda půl hvězdy   
Hospodářská soutěž 266 hvězda hvězda hvězda   
Hospodářský cyklus, nezaměstnanost, inflace, hospodářská politika státu 537 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Hospodářský proces 1 431 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Hospodářský proces, fáze, státní rozpočet 589 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Hotovostní platební styk 505 hvězda hvězda hvězda   
Hypoteční úvěr - komerční banky 576 hvězda hvězda půl hvězdy   
Inflace 350 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Inflace 731 hvězda hvězda hvězda   
Inkaso, akreditiv (ZO) 80 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Integrace 1 234 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Inventarizace 284 hvězda hvězda hvězda   
Inventarizace majetku a závazků 918 hvězda hvězda    
Investiční činnost podniku 1 043 hvězda hvězda hvězda