Ekonomie referáty

Název referátu Slov Hodnocení
Smlouvy podle občanského a obchodního zákoníku 1 608 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Sociální pojištění 922 hvězda hvězda hvězda   
Srovnání bank 793 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Stavební deník 2 613 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Strategie stanovení ceny (a cenová politika) 326 hvězda hvězda hvězda   
Světová banka 246 hvězda hvězda hvězda   
Světová banka, Mezinárodní měnový fond (MMF) 1 877 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Světová ekonomika 954 hvězda hvězda hvězda   
Tempo ekonomického růstu 634 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Transformace české ekonomiky 3 444 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Transformace ekonomiky 1 322 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Trh 1 248 hvězda hvězda hvězda   
Trh a cileny marketing 507 hvězda hvězda hvězda   
Trh a tržní mechanismus 527 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Trh a tržní mechanismus 1 488 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha 1 159 hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Trh práce 1 514 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Trh, zboží a peníze, zákony trhu a konkurence 628 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Trvale udržitelný rozvoj 2 216 hvězda hvězda půl hvězdy   
Tržně nediferencovaný a cílený marketing 133 hvězda hvězda půl hvězdy   
Tržní ekonomika 912 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Tržní ekonomika 1 075 hvězda hvězda hvězda   
Účetní dokumentace 1 151 hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Účetní knihy v jednoduchém účetnictví 738 hvězda hvězda hvězda   
Účetní uzávěrka 315 hvězda hvězda hvězda   
Účetní zápisy 710 hvězda hvězda půl hvězdy   
Účtová osnova pro podnikatele 1 207 hvězda hvězda hvězda   
Úspory a inflace 5 483 hvězda hvězda půl hvězdy   
Úvěrové služby 2 066 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vedení a motivace 538 hvězda hvězda hvězda   
Vertikální a horizontální marketingový systém 448 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vkladové služby bank 2 016 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Vliv nezaměstnanosti na psychiku člověka 1 482 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Vlivy působící na chování kupujícího, interní a externí faktory 187 hvězda hvězda půl hvězdy   
Vlivy působící na činnost a rozhodování podniku, funkce market. oddělení 286 hvězda hvězda hvězda   
Vnitřní obchod 426 hvězda hvězda půl hvězdy   
Výdaje spojené s provozem motorového vozidla - alternativy zahrnování do základu daně z příjmů 3 425 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Výnosy, členění a hospodářský výsledek 398 hvězda hvězda půl hvězdy   
Výpověd dohodou 107 hvězda hvězda hvězda   
Výroba 907 hvězda hvězda hvězda   
Výrobek 738 hvězda hvězda hvězda   
Výrobní činitelé v národním hospodářství a v podniku 1 044 hvězda hvězda    
Výrobní činnost 1 562 hvězda hvězda hvězda   
Výrobní činnost 121 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Výsledky hospodaření Českého Telecomu, a. s. za rok 2001 1 412 hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Využívání půdy za socialismu 1 074 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Vývoj nového výrobku 321 hvězda hvězda hvězda hvězda  
Výzkum trhu a jeho členění, základní subjekty trhu, tržní formy, poptávka, faktory ovlivňující poptávku 320 hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Výzkum trhu v maloobchodě - marketingový výzkum 320 hvězda hvězda hvězda   
Význam a druhy účetních dokladů 276 hvězda hvězda hvězda hvězda